Dr Carmen Casaliggi

​ ​ ​ ​ ​ ​Swydd:​:Uwch Ddarlithydd Saesneg
​Ysgol:​ Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd
E-bost:ccasaliggi@cardiffmet.ac.uk
​ Ffôn:​029 2020 1566
​Rhif Ystafell:​B114

 

Ymchwil

Grwpiau Ymchwil:
• Grŵp Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau (AHRG)

Aelodaethau :
• Cymrawd yr Academi Addysg Uwch (FHEA)
• Aelod, Cymdeithas Astudiaethau Rhamantaidd Prydain (BARS)
• Aelod, Cymdeithas Astudiaethau Fictoraidd Prydain (BAVS)
• Aelod, Cymdeithas Llenyddiaeth Gymharol Iwerddon (CLAI)
• Aelod, Cymdeithas Llenyddiaeth Gymharol Prydain (BCLA)      

Diddordebau Ymchwil:
• Llenyddiaeth a chelf ramantaidd
• Y berthynas rhwng Rhamantiaeth Prydain ac Ewrop
• Cylchoedd llenyddol rhamantaidd
• Gwaddol Rhamantiaeth
• Gwaith John Ruskin

Cyhoeddiadau

Books:

Carmen Casaliggi (co-authored with Porscha Fermanis), Romanticism: A Literary and Cultural History (London and New York: Routledge, 2016).

Carmen Casaliggi and Paul March-Russell (eds.), Legacies of Romanticism: Literature, Culture, Aesthetics (London and New York: Routledge – Studies in Romanticism Series, 2012; paperback edition 2013).

Carmen Casaliggi and Paul March-Russell (eds.), Ruskin in Perspective – Contemporary Essays (Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2007; paperback edition 2010).

 

Book Chapters: 

Carmen Casaliggi, 'Anon., Foscari, a Venetian Tale, Founded on Facts (1790)' in April London (ed.), The Cambridge Guide to the Eighteenth-Century Novel, 1660-1820 (Cambridge: Cambridge University Press, 2018)

Carmen Casaliggi, 'J.H. Zschokke [trans. M.G. Lewis], The Bravo of Venice, A Romance (1805)' in April London (ed.), The Cambridge Guide to the Eighteenth-Century Novel, 1660-1820 (Cambridge: Cambridge University Press, 2018)

Carmen Casaliggi, 'J.E.C. Nodier [trans. Peter Irving], Giovanni Sbogarro, A Venetian Tale. Taken from the French. By Percival Gordon' in April London (ed.), The Cambridge Guide to the Eighteenth-Century Novel, 1660-1820 (Cambridge: Cambridge University Press, 2018)

Carmen Casaliggi, 'Ruskin's Keats: A Joy For Ever (and its Price in the Market), "The Mystery of Life and its Arts", and the Resonance of the Severn Circle' in Carmen Casaliggi and Paul March-Russell (eds.), Legacies of Romanticism: Literature, Culture, Aesthetics (London and New York: Routledge – Studies in Romanticism Series, 2012), pp. 31-52.

Carmen Casaliggi and Paul March-Russell, 'Introduction' in Carmen Casaliggi and Paul March-Russell (eds.), Legacies of Romanticism: Literature, Culture, Aesthetics (London and New York: Routledge – Studies in Romanticism Series, 2012), pp. 1-13.

Carmen Casaliggi, 'From Venice to England: Tradition, Modernity and Commerce in The Stones and The Harbours' in Keith Hanley and Emma Sdegno (eds.), Ruskin, Venice and Nineteenth-Century Cultural Travel (Venice: University of Ca' Foscari, 2011), pp. 380-398.

Carmen Casaliggi, 'Lessons of Multiple Perspective: Ruskin, Turner and the Inspiration of Venice' in Carmen Casaliggi and Paul March-Russell (eds.), Ruskin in Perspective – Contemporary Essays (Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2007), pp. 177-198.

Carmen Casaliggi and Paul March-Russell, 'Introduction' in Ruskin in Perspective – Contemporary Essays (Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2007), pp. 1-15.

Carmen Casaliggi, 'The Harbours of England: Publishing and Readership' in John Ruskin: The Brantwood Years, The Ruskin Programme (ed.), Lancaster: Lancaster University Press, 2001, pp. 1-23.

 

Journal Articles (Refereed):

Carmen Casaliggi, 'From Coppet to Milan: Romantic Circles at La Scala', The Wordsworth Circle: A Journal of Romantic Studies (Boston: Boston University Press) (vol. 48, No. 1, Winter 2017), pp. 59-65.

Carmen Casaliggi, 'Craft and Labour in John Ruskin's Romantic Tradition: The Harbours of England' in Sara Atwood (ed.), Nineteenth-Century Prose- Special Issue: John Ruskin (38/2 Summer 2011), pp. 65-84.

Carmen Casaliggi, 'The wide significance of the Art of Clouds in Ruskin's Modern Painters V', Rivista di Letterature Moderne e Comparate, vol. LXII – fasc. I Firenze: Pacini Editore, 2009, pp. 37-52.

Carmen Casaliggi, 'The Physicality and Metaphysicality of Water in Ruskin's Modern Painters I'. ACME - Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Milano, Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, Vol. LVIX – Fasc. I, 2006, pp.171-188.

Carmen Casaliggi, '"Harbours" and "Stones"'. The Ruskin Programme Bulletin, No. 32 (October 2003), pp. 8- 13.

 

E-Publications:

Carmen Casaliggi, 'Ruskin's Aquatic passions in Modern Painters V: The Significance of "Water Beauty"', The Eighth Lamp: Ruskin Studies Today, Vol. 4, The Rivendale Press, Spring 2010.

Carmen Casaliggi, 'Towards the Study of Ruskin's Water'. The Victorian Web. <http://www.victorianweb.org/authors/ruskin/casaliggi1.html> (June 2005)

Carmen Casaliggi, 'Ruskin's Early Writings on Water'. The Victorian Web.

<http://www.victorianweb.org/authors/ruskin/casaliggi1.html> (June 2005)

 

Book Reviews (Selected):

Carmen Casaliggi, Review of Sarah Wootton, Byronic Heroes in Nineteenth-Century Women's Writing and Screen Adaptation. The Byron Journal no. 45. 1 (Spring 2017). 

Carmen Casaliggi, Review of Gioia Angeletti, Lord Byron and Discourses of Otherness: Scotland, Italy, and Femininity. The BARS Review no. 47 (Spring 2016)

Carmen Casaliggi, Review of John Woodman (ed.), Of Truth of Water from Modern Painters. The Eighth Lamp – Ruskin Studies Today no. 11 (Spring 2016)

Carmen Casaliggi, Review of John Woodman, Ruskin's Pond: A Photographic Study. The Eighth Lamp – Ruskin Studies Today no. 11 (Spring 2016)

Carmen Casaliggi, Review of Shahidha K. Bari, Keats and Philosophy: The Life of Sensations. The BARS Review no. 43 (Autumn 2013)

Proffil

Ymunodd Dr. Carmen Casaliggi â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd ym mis Medi 2008 fel Darlithydd Saesneg, ar ôl dysgu ym Mhrifysgol Caint, Prifysgol Eglwys Crist yng Nghaergaint a Phrifysgol Limerick yn Iwerddon. Mae hi'n dysgu cyrsiau israddedig ac ôl-raddedig mewn llenyddiaeth Gothig, Rhamantaidd a Fictoraidd ac mae wedi goruchwylio traethodau hir BA ac MA ar y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg hir.

Mae Dr. Casaliggi yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn gwaith doethuriaeth yn ei meysydd diddordeb ymchwil ac arbenigedd addysgu.

Dolenni Allanol

• Aelod o Fwrdd Cynghori Coleridge yng Nghymru: Gŵyl 2016
• Adolygu cyfoedion o erthyglau cyfnodolion ac Aelod o Fwrdd ymgynghorol Romantik: Journal for the Studies of Romanticisms
• Adolygydd llyfrau academaidd ar gyfer y Byron Journal ac ar gyfer The BARS Review and Bulletin
• Aelod o'r Bwrdd Golygyddol ar gyfer y cyfnodolyn ar-lein The Eighth Lamp: Ruskin Studies Today
• Golygydd Cyswllt ar gyfer The Oscholars

Gwybodaeth bellach

Diddordebau addysgu cyfredol:
• Rhamantiaeth a'i Waddod Fictoraidd
• Llenyddiaeth Gothig
• Llenyddiaeth a Thirwedd (lefel MA)      

Ymchwil Ôl-raddedig:
• Cyfarwyddwr Astudiaethau PhD ar gynrychioliadau o Afon Tafwys yn Llenyddiaeth a Thirwedd y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg