Dave Miller

Teitl swydd:            Uwch Ddarlithydd (Iechyd a Gofal Cymdeithasol)


Rhif Ystafell:          D3.07c
Rhif Ffôn:  + 44 (0) 29 2041 6815
Cyfeiriad ebost:  dmiller@cardiffmet.ac.uk

 

 

Addysgu

Yn flaenorol roedd David yn weithiwr cymdeithasol gofal plant ac yn swyddog hyfforddi; mae'n darlithio yn y gyfraith, polisi cymdeithasol, gweithio gydag oedolion agored i niwed, gwerthuso ansawdd mewn iechyd a gofal cymdeithasol, a datblygiad personol a phroffesiynol. Mae'n addysgu ar y radd iechyd a gofal cymdeithasol a'r radd mewn gwaith cymdeithasol. Mae hefyd yn oruchwyliwr traethodau hir.

Ymchwil

Mae David wedi gwneud ymchwil i gartrefi plant ar gyfer ei MSc ac ymchwil ar y cyd gyda'r Rhwydwaith Maethu ar Feithrin Llwyddiant mewn Addysg Uwch yng Nghymru.

Cyhoeddiadau

Davies. H; Miller, D; and O’Driscoll, R, 2011, Fostering Higher Education Success in Wales.  Cardiff  Metropolitan University and the Fostering Network.

Cysylltiadau Allanol

Ymarferydd Gofal Cymdeithasol Cofrestredig, Cyngor Gofal Cymru