Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd>Ymchwil>Grŵpiau Ymchwil Polisi Cymdeithasol (SPRG)

Grŵpiau Ymchwil Polisi Cymdeithasol (SPRG)

Cymunedau Bwriadol

Kirsten Stevens-WoodPolisi Cymdeithasol

Mae gan y grŵp ymchwil Polisi Cymdeithasol fuddiannau sy'n rhychwantu llywodraethu, tai cymdeithasol, polisi llesiant, trosglwyddo polisi rhyngwladol, digartrefedd a datganoli gwneud penderfyniadau. Rydym yn cael ein cymell gan ymchwil amlddisgyblaethol sy'n arwain at newid cadarnhaol i unigolion a chymunedau.

Dr Helen Taylor

Dr Leanne McCarthy-Cotter

Marc Fury