Amdanom Ni

Nod Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd yw:

  • Darparu gwasanaethau ymgynghori o ansawdd uchel i ddiwallu anghenion sefydliadau a chymunedau lleol
  • Datblygu a darparu rhaglenni, y tu hwnt i bortffolio craidd yr Ysgol, i ddiwallu anghenion a dyheadau dysgwyr a sefydliadau dysgu, yn rhanbarthol ac yn rhyngwladol
  • Darparu gwasanaethau trosglwyddo gwybodaeth ac ymgynghori o ansawdd uchel i'r sector cyhoeddus a phreifat
  • Ymgymryd â gweithgareddau ymchwil a gwerthuso ar gyfer y sector cyhoeddus a phreifat ym maes addysg, hyfforddiant, gwaith ieuenctid a'r dyniaethau
  • Cyfrannu at y ddadl wleidyddol a'r datblygiadau ym maes addysg, hyfforddiant, gwaith ieuenctid