Humanities Courses

Adran y Dyniaethau

Rydyn ni’n adran fywiog sydd wedi'i lleoli ym mhrifddinas ieuengaf Ewrop. Rydyn ni’n cynnig amrywiaeth dda o gyrsiau a meysydd pwnc ar lefel israddedig ac ôl-raddedig. Rydyn ni hefyd yn ymfalchïo mewn gwneud eich profiad chi yn ganolog i’n gwaith.

Mae eich cyflogadwyedd a'ch datblygiad gyrfa wrth wraidd yr hyn a wnawn. Rydyn ni’n cydnabod y pwysigrwydd o wybod bod eich gradd yn eich helpu i feithrin sgiliau a galluoedd sy'n cael eu gwerthfawrogi'n fawr gan gyflogwyr. Felly rydym yn gweithio'n agos gyda phartneriaid allanol, ysgolion a sefydliadau i sicrhau eich bod chi'n gallu cwrdd â gofynion heriol y gweithle heddiw.

Rydym yn croesawu dysgwyr hŷn, ac yn cynnig trefniadau dysgu hyblyg ar gyfer dysgwyr rhan-amser.

Cyrsiau Dyniaethau​​​

Israddedig

 Content Query ‭[1]‬

Ôl-raddedig

 Content Query ‭[2]‬

Cysylltu â Ni

Ar gyfer ymholiadau sy’n ymwneud â chwrs penodol, ewch i dudalen y cwrs i gael y manylion cyswllt

Pennaeth Adran: 

Dr Cheryl Ellis 

Adran y Dyniaethau 

Campws Cyncoed 
Prifysgol Metropolitan Caerdydd 
Ffordd Cyncoed  
Caerdydd 
CF23 6XD