Ynglŷn â'r Ysgol

Trefnir rhaglenni’r Ysgol yn un o'r tair Adran: Addysg Gychwynnol Athrawon, Dyniaethau, or Ddatblygiad Proffesiynol. Pa bynnag Adran sy'n gartref i'ch rhaglen ddewisol, bydd yno staff ymroddedig a fydd yn gweithio'n hynod galed i sicrhau bod eich amser ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yn dwyn ffrwyth a bod gennych bob cyfle i ddatblygu eich gwybodaeth a'ch sgiliau. 

Mae gan yr Ysgol dros 90 o staff amser llawn ac amryw ddarlithwyr gwadd. Mae yna dros 1600 o fyfyrwyr sy'n golygu ei bod yn un o'r Ysgolion Addysg fwyaf yng Nghymru a'r DU. Mae myfyrwyr a staff yr Ysgol yn parhau i gael llwyddiannau mawr bob blwyddyn academaidd sy’n tystio i’r gwaith caled a wnaed. Ryydyn ni’n credu bod yr Ysgol yn amgylchedd gofalgar iawn i ddysgu ynddo ac yn aml iawn mae’r perthnasoedd a ffurfiwyd yn parhau lawer yn hwy na chyfnod yr astudiaeth yn y Brifysgol.