Prentisiaethau

Mae Prentisiaethau Uwch yn rhoi cyfuniad o hyfforddiant yn y gwaith i gyflogeion wrth astudio cymhwyster lefel uwch gan roi'r wybodaeth angenrheidiol iddynt yn y gweithle. Mae Prentisiaethau Uwch ar gael ar lefelau 4 a 5. Mae prentisiaid yn dysgu yn y gwaith felly gallant ddatblygu'r wybodaeth a'r cymwyseddau galwedigaethol y mae rolau swyddi a sectorau penodol yn eu mynnu.

apprenticeships logo-320x1.jpg

Mae Ysgol Reoli Caerdydd yn cyd-gyflwyno gyda darparwyr dysgu seiliedig ar waith ar nifer o fframweithiau Prentisiaeth Uwch i allu darparu'r cymhwyster perthnasol a'r sgiliau a'r wybodaeth addysgu academaidd sydd eu hangen ar y lefel hon o ddysgu. Mae prentisiaethau uwch yn cynnwys:

Mae yna hefyd gyfleoedd i allu darparu cyfleoedd dilyniant i Brentisiaid Uwch gyda rhai rhaglenni'n cynnig llwybr carlam neu gydnabyddiaeth o gyfleoedd dysgu blaenorol i gymwysterau gradd a meistr.
 
Mae Prentisiaethau Gradd yn cyfuno elfen seiliedig ar waith prentisiaeth â fframwaith academaidd cymhwyster Addysg Uwch, lle cyflogir y prentis gan ddarparu profiad ymarferol.

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn cynnig Prentisiaethau Gradd yng Nghymru a ariennir gan CCAUC HEFCW ac ar hyn o bryd mae'n dilysu'r BSc mewn Gwyddor Data gyda'r Ysgol Technolegau.
Mae'r BSc mewn Gwyddor Data yn cydnabod lefel 4 Prentisiaeth Uwch mewn dadansoddiadau Data fel llwybr dilyniant i lefel 5 a 6 y rhaglen.  Darperir y llwybr hwn ar hyn o bryd gan ALS:  https://www.alstraining.org.uk/apprenticeship-employers/data-analytics/ 

Nodyn i gyflogwyr: Gellir defnyddio Prentisiaethau Gradd i wella sgiliau gweithwyr presennol lle darperir y cyfle i ddysgu yn y gwaith ac asesu.

Prentisiaethau Gradd sy'n cael eu datblygu yn y dyfodol yw:
• Peirianneg Meddalwedd
• Seiberddiogelwch

Sut i Wneud Cais:

Hysbysebir ac ymdrinnir â swyddi prentisiaeth gan gyflogwyr.

Cysylltwch â'r Ganolfan Dysgu Seiliedig ar Waith:

E: scanning@cardiffmet.ac.uk
F: 029 2020 4902 (ext.5824)