Busnes>Dysgu Seiliedig ar Waith>Astudiaethau Achos a Newyddion CWBL

Astudiaethau Achos a Newyddion CWBL

Mae'r Ganolfan Dysgu Seiliedig ar Waith (CWBL) wedi datblygu ystod o bartneriaethau allanol gyda busnesau i ddarparu dysgu amhrisiadwy i'w gweithwyr.

I gael y newyddion diweddaraf am CWBL a'n hastudiaethau achos, edrychwch ar y cwymplenni isod.

Astudiaethau Achos

Astudiaethau Achos CCAUC Torri Tir Newydd

Mae CWBL wedi cael ei gynnwys fel un o’r astudiaethau achos yn llyfryn CCAUC Torri Tir Newydd, sef casgliad newydd sbon o astudiaethau achos sy'n tynnu sylw at werth gweithgareddau arloesi i economi Cymru ym Mhrifysgolion Cymru.

Cliciwch yma i weld fersiwn Saesneg o’r Llyfryn Innovation Nation (mae sôn am CWBL ar dudalen 31).
Cliciwch yma i weld fersiwn Gymraeg o’r Llyfryn Torri Tir Newydd.

Llwybr yr Ymarferwyr Datblygu Sefydliadol gyda Gwella 1000 o Fywydau

(Iechyd Cyhoeddus Cymru gynt)

Ymunodd CWBL ag aelodau staff o Gwella 1000 o Fywydau (Iechyd Cyhoeddus Cymru gynt), i gyd-greu cyfres arloesol o gyfleoedd dysgu cwrs byr ar gyfer Ymarferwyr Datblygu Sefydliadol (OD). Y nod oedd rhoi'r wybodaeth, y sgiliau a'r technegau perthnasol i gyfranogwyr er mwyn datblygu dealltwriaeth ymarferol o'r ffordd orau o ddarparu ymyriadau OD yn y gweithle.

I gael mwy o wybodaeth ac i weld fideo o astudiaeth achos cliciwch yma.

Gradd Sylfaen mewn Ymarfer Proffesiynol Cymhwysol gyda Hyfforddiant ALS

als logo.jpgYmunodd CWBL â'r cwmni recriwtio a hyfforddi ledled y DU, ALS Training, i gyd-greu masnachfraint gradd sylfaen gyntaf Cymru i ddarparwr preifat yn y gwaith. Mae'r rhaglen gyd-ddatblygedig yn radd sylfaen unigryw, y gyntaf o'i bath yng Nghymru, wedi'i chynllunio i ddatblygu sgiliau a busnes mewn ffordd hyblyg a deinamig.

 

Siarter Busnesau Bach

 Prifysgol Metropolitan Caerdydd yw'r gyntaf yng Nghymru i ennill Gwobr fawreddog y Siarter Busnesau Bach.


Newyddion CWBL

2018/19

Prosiect a Ariennir gan CCAUC  

Pre-2017

2016

 

Mehefin 2016

Acorn a Chaerdydd Met yn uno i ddarparu Prentisiaeth Rheoli Prosiect

Mawrth 2016

Gradd Sylfaen Gymhwysol wedi'i chydnabod gan fframwaith Prentisiaeth Uwch

Sarah John yn trafod Acorn FdA mewn Ymarfer Proffesiynol Cymhwysol a Phrentisiaethau Uwch


 

2015

 

Tachwedd 2015

Mae Acorn a Chaerdydd Met yn dathlu llwyddiant y radd dysgu seiliedig ar waith gyntaf

Hydref 2015

CWBL Yn hybu dysgu yn y gwaith gyda Staff Ymddiriedolaeth GIG Ambiwlans Cymru

Gorffennaf 2015

Paratoi i Addysgu, cwrs blasu 10 wythnos

Mae cyrsiau Addysg a Hyfforddiant Ôl-Orfodol Rhan-amser (PCE PCET) a Thystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg a Hyfforddiant (PGCE PCET) ar gael

Mehefin 2015

Cwrs Rheoli Prosiectau Hyblyg mewn partneriaeth â PMI - 8 Gorffennaf 2015

Noson Agored MBA Gweithredol Met Caerdydd -23 Gorffennaf 2015

Mai 2015

Llywodraeth Cymru - Pwysigrwydd Busnesau yn cydweithredu â Phrifysgolion i ddod yn fwy Arloesol

Mawrth 2015

Newid: Yr Her Arweinyddiaeth - Sesiwn Blasu ar gyfer Dysgu ar Lefel Meistr

Paratoi ar gyfer Prifysgol- Lleddfu Straen Blwyddyn 12

Chwefror 2015.

CWBL yn cael eu cyfweld yn Venturefest Cymru

PM4SD Cwrs Byr Rheoli Prosiect ar gyfer Datblygu Cynaliadwy 13-17 Ebrill 2015

Ionawr 2015

Mae CWBL yn diweddaru eu Arweiniad i Gyrsiau Byr


2014

 

Tachwedd 2014

Arbenigwyr Met Caerdydd yn helpu i lansio'r Prosiect RPL

Gorffennaf 2014

CWBL Met Caerdydd Met yn cael eu cyfweld yn Venturefest


 


Os hoffech gael gwybodaeth am eitemau newyddion cyn 2014 gyda'r penawdau wedi'u nodi isod, cysylltwch â swyddfa’r wasg:

Helen Ward
Effective Communication
029 20 646865 / 07791 613079
hward@effcom.co.uk

 

Acorn a Chaerdydd Met yn uno i lansio gradd unigryw yn y gwaith - 10 Ebrill 2013
Bylchau sgiliau gweithlu yng Nghymru y mae Acorn a'r Ganolfan Dysgu Seiliedig ar Waith yn mynd i'r afael â nhw - 10 Ebrill 2013
Datganiad i'r wasg ar y Ganolfan Achredu dysgu lefel uchel StratumLearning - 11 Ebrill 2012

Trafodaeth Bord Gron Dysgu'r Gweithlu Busnes yng Nghymru (tud30-31) - Ebrill 2012
Blog Clwb NETworking e-fusnes Cymru - Dr Peter Treadwell ar Ddatblygu'r Gweithlu - Mawrth 2012
Cynghorau Sgiliau Sector Cynghrair - Fideo Digwyddiad ‘Raising the Game’ - cyfweliad Dr Peter Treadwell - 15 Mawrth 2012