Matthew W Thomas  BSc. B.Arch. ADPPA. ARB. RIBA

matthew-thomas.pngDarlithydd mewn Pensaernïaeth

e: mwthomas@cardiffmet.ac.uk
Meysydd Pwnc Arbenigol

Darlithydd mewn Pensaernïaeth (blwyddyn 2) ac Ymgynghorydd Astudiaethau Proffesiynol.

Cymwysterau


BSc. Baglor mewn Gwyddoniaeth mewn Pensaernïaeth (Rhan 1)
B.Arch. Baglor mewn Pensaernïaeth (Rhan 2)
Diploma Uwch ADPPA mewn Arfer Proffesiynol mewn Pensaernïaeth (Rhan 3)

Bywgraffiad

Rwy'n Bensaer profiadol sy'n cael ei yrru gan ddylunio, yn Ddarlithydd, yn Gynghorydd Astudiaethau Proffesiynol ac yn arholwr Rhan 3. Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

• DFMA

• Ar fesur cwsmer a mathau newydd o gaffael a sut y gall wella lles preswylwyr 

• Creu Cymunedau Cynaliadwy 

• Dylunio Cynaliadwy 

Fel pensaer, mae gennyf brofiad sylweddol ar draws sectorau lluosog megis preswyl, lletygarwch, addysg, diwylliant, masnachol, hamdden, gofal iechyd sylfaenol a manwerthu. Rwyf wedi cyflawni cynlluniau amrywiol o ran maint a swyddogaeth, gan gynnwys datblygiadau defnydd cymysg aml-randdeiliaid cymhleth yn Llundain a Dubai.