Craig Pymble

Technegydd Arddangoswr (Gwneuthuriad 3D)

e: cpymble@cardiffmet.ac.uk
ff: 02920 416629


Meysydd cyfrifoldeb

Technegydd Arddangoswr Ffabrigo 3D

Cymwysterau

BA Dylunio Cynnyrch - UWIC 2004

Bywgraffiad

Dechreuodd gyrfa Craig, ar ôl iddo raddio gyda gradd mewn Dylunio Cynnyrch, fel technegydd yn Ysgol Addysg Caerdydd yn cefnogi athrawon dan hyfforddiant mewn Celf a Dylunio, Technoleg Dylunio a TG. Ar ôl adeiladu sylfaen sgiliau amrywiol a gweithio ei ffordd i uwch dechnegydd, ymunodd Craig ag YGDC ym mis Awst 2016 fel Technegydd Arddangoswr yn arbenigo mewn saernïo 3D. Mae Craig wedi’i leoli yn y gweithdy Modelu Meddal lle mae ei ddiddordeb mewn cyfuno technegau a deunyddiau traddodiadol ag offer a thechnolegau modern wedi ei arwain at weithio gyda myfyrwyr o bob disgyblaeth yn yr ysgol.