Theo Humphries MA (RCA) FHEA

Screen-shot-2011-06-27-at-10.45.18-150x100.pngMA (RCA) FHEA
Senior Lecturer
e: thumphries@cardiffmet.ac.uk
t: +44 (0) 2920205688
w: www.theohumphries.com

Meysydd Pwnc Arbenigol 

Mae Theo yn gweithio mewn dull rhyngddisgyblaethol, traws ddisgyblaethol. Mae ei ddiddordebau academaidd yn ymwneud â hiwmor mewn dylunio; dyluniad beirniadol, gwrthwynebus a thactegol; ffugiadau dylunio; ac athroniaeth ddylunio. 

Qualifications

Fellow of the Higher Education Academy, 2011.
MA Interaction Design, Royal College of Art, 2005.

BA (Hons) Design Futures, UWN, 2002.

Bywgraffiad 

Mae Theo Humphries yn ddylunydd, artist, uwch ddarlithydd, a myfyriwr PhD yn Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd. 

Ymchwil 

PhD

Ar hyn o bryd mae Theo yn cynnal prosiect ymchwil PhD sy'n cwmpasu theori newydd o falentanglement. Mae gwyro oddi wrth drefn ddisgwyliedig o bethau yn goleuo ymgysylltiad dealledig rhywun ag arteffactau wedi'u cynllunio a'r 'byd wedi'i ddylunio' anghyfannedd. Cynigir Malentanglement fel modd i ddeall rôl a lle hiwmor mewn dylunio, ac fel modd i gyfrif am yr anawsterau sy'n wynebu dyluniad / dylunwyr wrth ddisgrifio arteffactau neu estheteg arloesol iawn i bartïon eraill - fel cleientiaid neu'r cyhoedd yn ehangach. Felly mae'n cael effaith ar ddeall rôl hiwmor mewn ymarfer dylunio cyfranogol a defnyddiwr-ganolog effeithiol.  


Mae Theo yn ymchwilydd yn Grŵp Ymchwil Metatechnology CSAD ac yn ymchwilydd sy'n cyfrannu at Transtechnology Research Group ym Mhrifysgol Plymouth.

Addysgu 

Yn flaenorol bu Theo yn Arweinydd Pwnc ar gyfer Dylunio Cynnyrch yn CSAD, ac yn arweinydd pwnc dros dro ar gyfer 'Cytser' (hanes a theori CSAD o bwnc celf a dylunio). 


Yn flaenorol, mae Theo wedi arwain modiwlau mewn rhaglenni MA, MFA, a MDes, ac mewn BA (Anrh) Dylunio Graffig, a BA (Anrh) Darlunio yn CSAD. Mae hefyd wedi dysgu myfyrwyr Technoleg Cerdd, a myfyrwyr Symudol, Gêm a Dylunio Gwe yn CSAD. 

Roedd Theo yn gyfarwyddwr cwrs MA Design ym Mhrifysgol Cymru, Casnewydd (Nawr Prifysgol De Cymru), a bu hefyd yn dysgu yn eu rhaglen Cyfryngau Rhyngweithiol. 


Masnachol 

Tra'n fyfyriwr israddedig, cyd-sefydlodd Theo 3eyes  Ymgynghoriaeth ddylunio gyda John Anthony Evans. Trwy 3eyes mae wedi cydweithredu'n rhyngwladol â phobl greadigol, gan ganolbwyntio ei sgiliau, egni, ac ethos dylunio 'ymyl costig' i mewn i waith masnachol ar gyfer cleientiaid fel Sony (Berlin), Mattel (Los Angeles), a Nokia (Helsinki). Nid yw 3eyes yn masnachu mwyach, ond erys archif o rai o'u prosiectau yma.

Astudiaeth flaenorol 

Graddiodd Theo o'r Coleg Celf Brenhinol yn 2005 gyda gradd Meistr mewn Dylunio Rhyngweithio. Cyn hyn, astudiodd Design Futures ym Mhrifysgol Cymru, Casnewydd (Prifysgol De Cymru nawr), a graddiodd gyda gradd anrhydedd dosbarth 1af yn 2002. 

OpenUp Music

Mae Theo yn ymddiriedolwr sefydlu OpenUp, cwmni elusennol hynod lwyddiannus, wedi'i leoli ym Mryste, y DU. Mae OpenUp Music yn grymuso cerddorion ifanc anabl i adeiladu cerddorfeydd ieuenctid cynhwysol. Maent yn gweithio gyda'r bobl ifanc hyn i ddatblygu offerynnau cerdd a repertoire hygyrch, herio disgwyliadau a chodi dyheadau. Ers 2013 mae OpenUp wedi sefydlu chwe cherddorfa ysgol arbennig gyntaf y DU ac yn Hydref 2015 lansiwyd y gerddorfa ieuenctid ranbarthol gyntaf dan arweiniad anabl a'u nod yw sefydlu'r gerddorfa ieuenctid genedlaethol gyntaf erioed dan arweiniad anabl erbyn 2018.

Principal publications, Exhibitions and Awards

HUMPHRIES, T. & THOMPSON S., 2011. A Hippocratic Intuition For Balance In Warburg’s Mnemosyne Atlas. In PUNT, M. & BLASSNIGG, M. (eds), 2011. The Transtechnology Reader 2011. Plymouth University.

You can read the full text here…

REISER, M. (ed.), 2011. The Mobile Audience: Media Art and Mobile Technologies. Amsterdam/New York: Radopi B.V. pp. 235. ISBN 13: 978-9042031272

SPRINGER (ed.), 2010. Functional Aesthetics: Visions in Fashion Technology. Springer Vienna Architecture. pp.163. ISBN 13: 978-3709103111

BUCQUOYE, M. E. & VAN DEN STORM (eds.), D., 2009. Forms for Pleasure (Design Today). Belgium: Stichting Kunstboek BVBA. ISBN 13: 978-9058562371

WONG, K. (ed.), 2007. [Art]ifact: Re-Recognizing the Essentials of Products. Hong Kong: Victionary. ISBN 13: 978-9889822866

KLANTEN, R. & HELLIGE, H (eds.), 2006. All Allure. Germany: Gestalten Verlag. ISBN 13: 978-3899551006

GIBBONS, J. & WINWOOD, K. (eds.), 2006. Hothaus Papers; Perspectives and paradigms in Media Arts. UK. ISBN 13: 978-1873352243

MARENKO, B. (ed.), 2005. DiY Survival, UK: Mute. ISBN 13: 978-0955066498

PAPERS

HUMPHRIES, T., 2012. ‘Intuition in the Context of Humour and Design’ for WIRAD Emerging Researchers Symposium. Cardiff Millennium Centre.

You can read the full text here…

HUMPHRIES, T., 2009. An Exploration of Humour and its Potential to be Defined as a Technology at WIRAD’s 1st ‘National Symposium of Emerging Art & Design Researchers’.

You can read the full text here…

CONFERENCES/SYMPOSIA AND OTHER PUBLIC PRESENTATIONS

‘Chindogu: a Fray in the Fabric of Modernist Logic?’, DART. Coventry University, Coventry, UK. January 2014.

You can read the abstract here…

‘Intuition in the Context of Humour and Design’, Transtechnology Research Group. Plymouth University, UK. April 2012.

‘Intuition in the Context of Humour and Design’, WIRAD Emerging Researchers Symposium. Cardiff Millennium Centre, Cardiff, UK. March 2012.

‘Chindogu: Critical, Illustrative, Funny’ For Cardiff School of Art & Design’s 1st Illustration Symposium: ‘Alchemy, Redolence, and Enchantment’. Chapter Arts Centre, Cardiff, UK. November 2010.

‘Crapestry’. Public lecture, Chapter Arts Centre, Cardiff, UK. October 2010.

PERIODICALS

Crapestry in ‘Crapestry’. Front Magazine, issue #183, June 2013.

Crapestry in ‘Hottest Cross-Stitchers in the UK’ (text by Chalmers, J.), Cross Stitcher Magazine. Issue #253. June 2012.

ARDDANGOSFEYDD 

Drollerphone2 exhibited in ‘Mind is the World Knowing Itself’ at  ‘The Bonington Gallery’, Nottingham, UK. February-March, 2014.

Crapestries exhibited in ‘Crapestry 3’ at ‘Biblos’, Stokes Croft, Bristol, UK. August, 2013.

Crapestries exhibited in ThreeNine, Bristol. August, 2012.

Crapestries exhibited in ‘Three Tragedies’ for ‘WIRAD Grade’, CSAD. June, 2012

Crapestries exhibited in ‘Smoking Dogs’ at ‘Biblos’, Stokes Croft, Bristol, UK (crapestry.co.uk for details). Tachwedd- Rhagfyr, 2011. 

Crapestries exhibited in Niche, Bristol. April, 2012

Crapestries exhibited in ‘Stitching for Pleasure’, Birmingham NEC. March, 2012.

Crapestries exhibited in ‘The Stitch & Craft Show’, Kensington Olympia II, London. March, 2012.

Crapestries exhibited in ‘Crapestry 2’ at ‘Biblos’, Stokes Croft, Bristol, UK. February-March, 12.

Crapestries exhibited in ‘Crapestry’ at ‘Biblos’, Stokes Croft, Bristol, UK. November- December, 2011.

Lapjuicer exhibited in ‘Design in sex / sex in Design’ at The Museum of Sex, New York, USA. 2008. (Lapjuicer now part of the museum’s permanent collection).

LOCA exhibited as ‘LOCA: Set To Discoverable’, at Arte.mov, International Festival of Art and Mobile Media, Brazil, 2007.

LOCA exhibited as ‘LOCA: Set To Discoverable’, at ISEA 2006/ZeroOne, San Jose, California, USA, 2006. (For which the LOCA project was awarded an honorary mention at Ars Electronica 2008, a media art festival in Linz, Austria)

LOCA exhibited as ‘LOCA: 1.0′, in PixelAche 2005 at Kiasma Museum of Contemporary Art, Helsinki, Finland, 2005

Lapjuicer exhibited in ‘Touch Me’, at The Victoria & Albert Museum, London, UK, 2005.

‘Feral London’ video exhibited at ‘Street Talk‘, Intel Research Berkeley, Berkeley, California, USA. July, 2004.

Interactive Installation for ‘TIE’ (Theatre in Education). The European Commission, Brussels, Belgium, 2001.

Dau osodiad rhyngweithiol ar gyfer 'Wythnos Cymru'  2001 (with Peter Appleton and Dr. Stephen Thompson).