Dr Stephen Thompson

s-thompson-150px.jpgAcademic Lead of Graduate Studies
e: sthompson@cardiffmet.ac.uk
w: www.metatechnic.orgYmchwil

Mae fy ymchwil yn ymwneud ag ymagweddau hapfasnachol a rhyngddisgyblaethol tuag at ymarfer ac athroniaeth technoleg, dylunio a gwybyddiaeth. Rwy'n rhoi ffocws penodol ar rôl technoleg yn natur berthynol gwybyddiaeth a'r byd materol, gan ei bod yn cael ei deddfu trwy gyfrwng 'soma' dosbarthiad eang a bio-dechnegol sy'n dod i'r amlwg.  Mae fy ymchwil yn amrywio o'r agweddau hynod hapfasnachol i agweddau mwy cymhwysol ar ymchwil HCI.

Addysgu a Rheoli  

Mae fy rôl bresennol fel Arweinydd Academaidd Astudiaethau Graddedigion yr Ysgol yn canolbwyntio ar ddatblygu Myfyrwyr Ymchwil Celf a Dylunio o'u hastudiaethau israddedig i ymchwil doethuriaeth a hyd at ei gwblhau. Rwyf hefyd yn dysgu cysyniadoli dylunio diwydiannol.

Cymwysterau 

PhD 
Meistr y Celfyddydau Coleg Celf Brenhinol 
BA (Anrh) Dylunio ar gyfer Diwydiant 
SFHEA 
FRCA 

Bywgraffiad 

Dechreuais fy ngyrfa yn gweithio i nifer o ymgynghoriaethau dylunio ym Mhrydain a'r Almaen cyn sefydlu un fy hun. Rwyf wedi adeiladu enw da fel damcaniaethwr hapfasnachol a rhyngddisgyblaethol gydag arbenigedd penodol yn natblygiad myfyrwyr hyd at lefel gradd ymchwil. Rwy'n gyd-gynullydd y grŵp Ymchwil Metatechnicity ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, ac yn aelod o'r Rhwydwaith Ymchwil Transtechnicity ym Mhrifysgol Plymouth. Ar hyn o bryd rwy'n arwain y radd Meistr Ymchwil mewn Celf a Dylunio (MRes) ac yn gweithredu fel cydlynydd Graddau Ymchwil yr ysgol. Rwyf hefyd yn goruchwylio tua 10 o ymchwilwyr PhD. Rwy'n ymddiriedolwr Open Up Music: The Disabled Youth Orchestra. 


 Ymchwil gyfredol 

Grŵp Ymchwil Metatechnicity

I fod yn gynaliadwy, mae pryderon cyfoes yn gorwedd mewn dod o hyd i fodd i sicrhau dyfodol bio-amrywiol i'r blaned, ei rhywogaeth a ninnau. Nod Ymchwil Metatechnicity yw dychmygu sut y gallem oresgyn rhai o'r tensiynau a'r gwrthddywediadau sy'n plagio uchelgais o’r fath. Gofynnwn pa rôl y gall y dyniaethau, celf a dylunio ei chwarae wrth (ail)ddychmygu dyfodol o'r fath trwy ddeialogau ôl-ddyneiddiol beirniadol. Rydym yn gymuned ymchwil ddoethurol ac ôl-ddoethurol drawsddisgyblaethol sy'n archwilio'r rhyngberthynas rhwng amseroldeb technolegol, materol, gwybyddol, nad yw'n ddynol ac ecolegol a allai lywio ein dealltwriaeth o'r gorffennol, y presennol a'r dyfodol. Mae ein cymuned ymchwil ehangach yn ymestyn ar draws Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Prifysgol Bryste, Prifysgol Buckingham, Prifysgol Rhydychen, Prifysgol Plymouth a hefyd Prifysgol Tomas Bata, Zlin.
www.metatechnicityresearch.net 

 

METATECHNICITY

Rwy’n gweithio tuag at Theory of Volitional Technoetics: Mae dealltwriaeth newydd sy'n deillio o Niwrowyddoniaeth a'r gwyddorau gwybyddol yn herio rhagdybiaethau gwyddonol a gynhaliwyd o'r blaen ynglŷn â natur meddwl a meddylfryd sy'n taflu modelau realiti cynrychioliadol her. Mae'r syniadau hyn sy'n dod i'r amlwg yn goleuo'r brys bod angen ail-fframio trafodaethau yn y celfyddydau a'r Dyniaethau mewn perthynas â'r ffyrdd yr ydym yn deall beth yw bod yn ddynol, ein perthynas â'r byd materol, a natur yr arteffactau y mae rydym yn pennu ein hanesion a thrwy hynny ein lle yn y byd. 
 
Nod ein Theory of Volitional Technoetics yw darparu modd i ddod â mewnwelediad newydd i daflwybrau datblygiad dynol trwy (ail) ysgrifennu ymwybyddiaeth i mewn i hanesion technoleg. Rydym yn ymwneud yn benodol â datblygiad aflinol technolegau, arferion a syniadau. 
http://www.metatechnic.org
 

CAVE

Yn fras, lle mae dylunwyr yn deall gwybyddiaeth fel modd i ddylunio amgylcheddau ac arteffactau effeithiol, mae Archeolegwyr Gwybyddol yn astudio arteffactau ac amgylcheddau i gael tystiolaeth o sut mae gwybyddiaeth ddynol wedi datblygu dros amser. 
 
Ynghyd â'n Archeoleg Gwybyddol, Gwyddoniaeth Wybyddol a Chydweithwyr Dylunio sy'n Canolbwyntio ar y Dyn mewn nifer o Brifysgolion eraill - yr ydym yn rhannu safbwynt â nhw mai'r ffordd orau o ddeall amgylcheddau ac arteffactau yw estyniadau gwybyddiaeth ddynol - mae ein grŵp ymchwil (Metatechnology) yn canfod synergeddau cyffrous rhwng dylunio a meddwl a phrosesau archeolegol. Mae'r wybodaeth newydd hon yn ein helpu i ddeall archeoleg, esblygiad dynol a hefyd yn ein helpu i ddylunio technolegau newydd gwell.


Rwy'n ymddiriedolwr Open Up Music: The Disabled Youth Orchestra. Cenhadaeth Open Up Music yw gwneud cerddorfeydd yn hygyrch i bobl ifanc anabl. Fe'i sefydlwyd yn 2007, ac rydym yn unigryw ymhlith sefydliadau celfyddydau AAA/A yn ein ffocws miniog ac eglur ar gerddorfeydd. Mae gennym ddwy raglen waith sydd wedi'u cysylltu'n strategol.

Principal Publications and/or Exhibitions

Barritt, L., Popovac, M., Woodward, M., & Thompson, S., (2021). 'Abstraction pedagogy and the critical pedagogical importance of art education for other discipline areas: entangled ontology in the postdigital era'. iJADE 2021: Hybrid Spaces. International Journal of Art and Design Education. International Journal of Art and Design Education. March 2021. 

Barritt, L., Popovac, M., Woodward, M., & Thompson, S., (2021). (Re)considering pedagogy: entangled ontology in a postdigital age. Buckingham Journal of Education; University of Buckingham, May 2021. Vol. 3. pp tbc.  

Thompson, S. (2018). Design Futures: A Trans-active Curriculum Community-based Approach to the Development of Student Self-confidence, Empowerment and Entrepreneurship. In: Matheson, R. Tangney, S. and Sutcliffe, M. (2018). Transition In, Through and Out of Higher Education. London, Routledge. Pp186 – 188. 

Eardley, R., Roudaut, A., Gill, S., and Thompson, S. (2018). Designing for Multiple Hand Grips and Body Postures within the UX of a moving Smartphone. DIS 2008 – Hong Kong. June 2018. 

Eardley, R., Roudaut, A., Gill, S., and Thompson, S. (2018). Investigating How Smartphone Movement is Affected by Body Posture. CHI ACM – Montreal. April 2018. 

Humphries, T., Pepperell, R., Punt, M. and Thompson, S., (2017). Malentangled: Function Redacting Tape. In: Research Through Design 2017 (RTD2017). Edinburgh, UK, 22–24 March 2017. 

Eardley, R., Roudaut, A., Gill, S., and Thompson, S. (2017). Understanding Grip Shifts: How form factors impact hand movements on mobile phones. CHI ACM – Denver. May 2017. 

Humphries, T., Pepperell, R., Punt, M. and Thompson, S. (2016). Malentangled: Function Redacting Tape. Prototyping 2016 Expo. Kortrijk Expo Centre, Kortrijk, Belgium, 9–10 November 2016. 

Eardley, R., Roudaut, A., Gill, S., and Thompson, S. (2016). Investigating How the Hand Interacts with Different Mobile Phones. Mobile HCI., 16. Proceedings of the 18th International Conference on Human-Computer Interaction with Mobile Devices and Services Adjunct. Florence. 2016. 

Sgyrsiau Cyhoeddus ac Ymgysylltu

Seckam, A. Thompson, S. and. M, Woodward. (Convenors). Dialogues: The intertwined tapestry of art and science. Art/Science Exchange Workshop. Symposia. Cardiff, November 2019. Metatechnicity Research and Biochemical Society. 

I am a trustee of OpenUp Music : The Disabled Youth Orchestra. Open Up Music's mission is to make orchestras accessible to young disabled people. Founded in 2007, we are unique among SEN/D arts organisations in our sharply defined and clearly articulated focus on orchestras. We have two strategically connected programmes of work. 


Ymchwil Ddoethurol wedi'i cwblhau

Dr Martyn Woodward

The Multi-dimensional Depth of the Image: Body-Environment-Artefact 
(PhD) (ESF) (2014) Transtechnology Research, University of Plymouth.


Dr John Vines
Ageing Futures: Towards Cognitively Inclusive Digital Media Products (PhD) (AHRC) (2010) Transtechnology Research, University of Plymouth.
 
Dr Taslima Miah
A Postcolonial Critique of Industrial Design: a critical evaluation of the relationship of culture and hegemony to design practice and education since the late 20th century. (PhD) (2014) Transtechnology Research, University of Plymouth.

Supervision of current Doctoral Research

Theo Humphries
Understanding The Function Of Humour In Product Design, And For Product Design. (MPhil) (2013) Metatechnology Research, Cardiff Metropolitan University.

Rachel Eardley
The unexplored opportunities of the biomechanical human hand and the role it plays in the design of technology. (MPhil) (2013) Design Research, Cardiff Metropolitan University.

Alise Piebalga
How do developments in hybrid art affect the perception of the human–technology relationship? ArtSci Research, Cardiff Metropolitan University.

M. Fakri Othman
Novel Techniques for Teaching Handwriting Utilising Rotoscoping. (MPhil) (2013) CARIAD, Cardiff Metropolitan University.

Goruchwylio Myfyrwyr Ymchwil MPhil cyfredol 

Theo Roe
Understanding the Role of Enchantment in the Industrial Design Process. ArtSci Research, Cardiff Metropolitan University.

Henry Gruffudd Hill
Design and Archaeology and the Technium: Dialogues and methods. Metatechnology Research, Cardiff Metropolitan University