Sarah Smith MA BA (Anhr) FHEA

e: smsmith@cardiffmet.ac.uk


Meysydd Pwnc Arbenigol 

Datblygiad gwybyddol. 
Seicoleg Plant. 
Dyluniad beirniadol / cynaliadwy. 
Ysgrifennu Creadigol. 
Hanes y 19eg a 20fedGanrif. 
Celf a Dylunio Cynllunio busnes


Cymwysterau 

BA (Anrh) Saesneg a Hanes 
MA Celf a Dylunio (Dylunio Dyfodol) 
Cymrawd FHEA yr Academi Addysg Uwch  

 

Bywgraffiad 

Mae Sarah yn gweithio ym maes ymarfer celf a dylunio gan ganolbwyntio ar ddatblygiad gwybyddol a dylunio beirniadol / cynaliadwy. Mae ei harbenigedd yn bennaf gyda rheoli busnes gyda phwyslais ar fenter celf a dylunio a chynllunio busnes. Archwiliodd ei hymchwil meistr y rôl y mae dylunio teganau yn ei chwarae yn natblygiad gwybyddiaeth plant, ac mae'n cwestiynu'r ymddygiad, y rhagdybiaethau, y gwerthoedd a'r golygfeydd byd-eang y mae dyluniad yn gyffredinol yn eu hyrwyddo trwy ei ffurfiau materol. 

 Mae Sarah yn gweithio o fewn y modiwl ‘Constellation’ (hanes, theori ac athroniaeth) gydag Ysgol celf a dylunio Caerdydd, gan arwain llwybr y Cynnig Ymchwil Menter Greadigol ar gyfer traethawd hir. Mae ganddi ddiddordeb mewn cefnogi myfyrwyr celf a dylunio i nodi llwybrau arbenigol ar gyfer ymarfer dan arweiniad damcaniaethol ac mewn hyrwyddo dylunio cynaliadwy a chyfrifol trwy fenter ac ymgysylltu â'r cyhoedd.