Philippa Lawrence MA (RCA)

Screen-shot-2011-06-24-at-10.30.52-150x100.pnge: info@philippalawrence.com
w: www.philippalawrence.comMeysydd Pwnc Arbenigol 

Celf tecstilau a thir  
Gosodiad a gwaith safle-benodol
Ymarfer Proffesiynol: Artist 

Cymwysterau 

MA Coleg Celf Brenhinol 
BA (Anrh) Dosbarth cyntaf, Ysgol Gelf Norwich 


Bywgraffiad 

Ganed Philippa Lawrence yn Louth, Swydd Lincoln ym 1968. Astudiodd yn Ysgol Gelf Norwich (1987-1990) a'r Coleg Celf Brenhinol, Llundain (1991-1993). Mae hi'n gweithio ar y Dylunydd Artist: Rhaglen Gradd Gwneuthurwr ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd ac mae ganddi stiwdio yn Spike Island, Bryste. 

Mae Lawrence wedi arddangos yn eang yn y DU ac yn rhyngwladol, gan gynnwys Japan, Canada, Gwlad yr Iâ, y Weriniaeth Tsiec ac Awstralia. Dewiswyd ei gwaith ar gyfer nifer o arddangosfeydd grŵp gan gynnwys Cloth & Memory {2} 2013, Salts Mill, Saltaire, Bite-Size (2011-12), Sefydliad Eingl-Japaneaidd Daiwa ac OrielGallery, Kyoto, Nature Unframed (2010), Morton Arboretum , Lisle, Illinois. Dywedwch wrtho wrth y Coed (2009-10), Croft Castle, Llanllieni, Papur Dathlu RWA (2010) RWA, Bryste, Through the Lens (2008) RWA, Bryste, Sense in Place, Reykjavik, Gwlad yr Iâ (2006); ei harddangosfa unigol deithiol Philippa Lawrence, Oriel Davies, Tunbridge Wells ac Oriel Gelf Glynn Vivian (2006): Reiko Aoyagi a Philippa Lawrence, Tŷ'r Celfyddydau, Ceské Budejovice, Gweriniaeth Tsiec (2005); Anima, B312, Montreal, Canada (2005); Mostyn Agored 2004, Oriel Mostyn, Llandudno (2004); Archwiliadau, Gerddi Botaneg Cenedlaethol Cymru (2003); Fel Llwch Aur, Oriel Angel Row, Nottingham (2002); Glow, Artspace, Sydney, Awstralia (2001); ac ArtTextiles, Oriel Gelf Bury St Edmunds (1996). 

Mae comisiynau diweddar yn cynnwys: Darning the Land: Sewn, (2013-15) for Waddesdon Manor, Aylesbury, Darning the Land: Seam (2011) for re:place at Maurice Lea Memorial Park, Swadlincote and Barcode FB:814 (2011) for Meadow Arts at Mortimer Forest, Ludlow. 

Ymchwil gyfredol 

Ymchwil yn seiliedig ar ymarfer sy'n archwilio pŵer gosod cyfoes a gwaith celf sy'n ymateb i safle i gysylltu pobl â lle. Rwy'n dangos rôl gwaith celf dros dro sy'n ymateb i safleoedd gan ddefnyddio brethyn mewn amgylcheddau gwledig wrth godi ymwybyddiaeth o ffurfiau naturiol, cwestiynau perchnogaeth a defnydd tir a ffiniau. Mae'r prosiect yn archwilio'r prosiect 'Bound' a gweithiau cysylltiedig dilynol 'Barcode FB814' a 'Bonsai, Bound' a gallu'r gweithiau hyn i gysylltu pobl a chymunedau. Trafodir pwysigrwydd defnyddio brethyn yn y gweithiau hyn; brethyn fel iaith fyd-eang, brethyn fel un sy'n sensitif i'r amgylchedd, ac iaith tecstilau i 'wella'. 

'Bound', defnyddio brethyn fel math o gyfathrebu a chysylltu. Ymyriadau dros dro sy'n ymateb i safleoedd gan ddefnyddio brethyn yn y dirwedd fel cyfrwng i dynnu sylw at faterion ffiniau a pherchnogaeth. 

1. Potensial a phŵer brethyn i gyfathrebu, ac i gysylltu pobl â lle. 
2. Estheteg, cysyniadau a phryderon gweithio gyda brethyn yn yr 'amgylchedd' a'r ddealltwriaeth ddealledig o rôl brethyn yn llwyddiant y gwaith celf. 
3. Gwleidyddiaeth brethyn. 

Geiriau allweddol: Celf, amgylchedd, ffiniau, 'cuddio - datgelu' cysylltiad, cyfathrebu, iachâd. 

Prif Gyhoeddiadau, Arddangosfeydd a Gwobrau 

Gweld papurau a chyhoeddiadau Philippa ar ystorfa DSpace Prifysgol Metropolitan Caerdydd.

Cloth & Memory {2}, Salts Mill, Saltaire, 2013
Lawrence, P, Bound,” The Use of Cloth as Interface: Exploring Boundaries and Concepts in Relation to Site and Place at ‘Outside: Activating Cloth to Enhance the Way we Live’, Huddersfield University, 2012
Bite-Size, DAJF London, ‘GalleryGallery’, Kyoto, Nagoya University, 2011-2012
Nature Unframed Morton Arboretum, Lisle, Illinois, 2011
Celebrating Paper, Royal West Academy, Bristol, 2010
Tell it to the Trees, Croft Castle, Leominster, 2009 -10
Land, Wales Millennium Centre, 2008
Through the Lens, Royal Welsh Academy, Bristol, 2008
Amelia’s Magazine – Article. Issue 9. 2008
Embroidery Magazine – Article. May/June 2008
Site-ations. Sense in Place – Catalogue 2007
Landscape – April 2007
Gardens Illustrated – April 2007
Ty Cwaith – March 2007
Re-imaging Wales – Seren Publication, 2007
Review – AN Magazine, November 2006
Philippa Lawrence – Solo exhibition, Oriel Davies, Newtown, Catalogue 2006
Reiko Aoyagi & Philippa Lawrence – House of Art,Cseke Budejovice. Catalogue 2006
Anima – G39, Cardiff, Wales & B312, Montreal, Canada. Catalogue 2005

Gwobrau / Preswyliadau

Nature Unframed: Morton Arboretum, 2011
Meadow Arts Commission: Codbar FB814, 2011
Parthed: lle, Swydd Derby. Award of Main Commission, 2010-11 

Mae preswyliadau eraill yn cynnwys: Laura Ashley (Artists@Work, 2004); Artspace, Sydney, Australia (2001); and Cité International des Arts, Paris (1993). 

Ymhlith y gwobrau a roddwyd i'r artist mae Artist Cymru'r Flwyddyn (2008); Grant Cynhyrchu, Cyngor Celfyddydau Cymru (2006); Gwobr Creadigol Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru (2003); Gwobr Oppenheim John-Downes (1998); ac Ysgoloriaeth Sefydliad Henry Moore (1992). 

Prosiectau Menter a / neu Gysylltiadau Diwydiannol 

Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Ynys Spike, SEDNA, BAMS, Crefft yn y Bae.