Nigel Bowles​ BA MA

nigel-bowles-150px.jpge: nbowles@cardiffmet.ac.uk

Meysydd Pwnc Arbenigol 

Argraffu Sgrîn: Gwerth dros 15 mlynedd o wybodaeth argraffu sgrin ar gyfer addysg a diwydiant, mae hyn yn amrywio o Baratoi Sgrin i wneud stensil, gwybodaeth estynedig o gymwysiadau at ddibenion argraffu papur a thecstilau sy'n amrywio o - papur 'Hand Cut' a stensiliau ffilm - Cymhwyso uniongyrchol i'r sgrin - technegau argraffu-mono, gan ddefnyddio ystod eang o ddeunyddiau diddorol. Cynhyrchu stensil ffotograffig, ffilmiau wedi'u tynnu â llaw a'u torri â llaw, gan allbynnu trwy gyfrifiadur gan ddefnyddio meddalwedd graffig ar gyfer gwahanu Halftones a Lliw. Gwybodaeth helaeth o argraffu dŵr ar gyfer addysg a chynhyrchion ecogyfeillgar ar gyfer dulliau gweithio diogel ac adfer sgrin. Defnyddio 'Flatbed' a weithredir â llaw, sefydlu, argraffu â llaw o wahanol feintiau hyd at argraffu A1 gan ddefnyddio system sefydlu un fraich. Profiad 4 blynedd o olygu rhediadau mawr o weithiau aml-liw sgrin-brint, mewn amrywiol feintiau a deunyddiau. Profiad cymedrol o argraffu tecstilau yn y sector masnachol, gweithredu carwsél aml-ben ac unedau argraffu pen sengl ar gyfer crysau-t a bagiau tote. 

Argraffu Cerfwedd: Dros 10 mlynedd o brofiad yn gweithio'n bennaf gyda blociau pren MDF ar gyfer argraffu cerfwedd, trosglwyddo delwedd i'r blociau, technegau deuocsid, trio cromatig a lleihau. A phrofiad da gydag argraffu Lino fel dewis arall. Yn gweithredu argraffu cerfwedd â llaw o wahanol feintiau, gan argraffu o faint bach hyd at flociau a2 + mawr ar ystod o weisg. Gweithio gydag inciau  olew a dŵr fel ei gilydd, gyda phrofiad mewn technegau a theori cymhwyso lliw. 

Argraffu Intaglio: Dros 10 mlynedd o brofiad o'r holl brosesau intaglio, collagraff, sychbwynt, ysgythriad copr a dur. Defnyddio asidau sylffwrig a nitrig, cynhyrchu platiau, gan ddefnyddio dull caled a meddal, lifft siwgr a thechnegau acwatint. Defnyddio argraffu sgrin fel ffordd o ysgythru lluniau gan drosglwyddo delweddau i blât ac ysgythru. Defnyddio chine colle fel cymhwysiad datblygiadol i brintiau. Defnyddio inciau olew a dŵr a'r gwahaniaethau.  Profiad o olygu ar gyfer prosesau intaglio, a chynnal a chadw'r wasg. 

Argraffu Reprograffig: 7 mlynedd yn gweithio mewn siopau print masnachol gan ddefnyddio ystod o lungopiwyr, ac yn defnyddio amryw o weithrediadau ar gyfer gweithio celf sgrin, trosglwyddo delweddau a  gwasanaethau, ar gyfer pamffledi a llyfrynnau. Profiad cymedrol o weithio gyda meddalwedd graffig i gyd-fynd â gweithgareddau print traddodiadol. Sefydlu tudaleniad ar gyfer cynhyrchu pamffledi a phosteri.

Cymwysterau 

BA (Anrh) Celf Gain 
MA Celf Gain  
TAR (FE) Hyfforddiant Athrawon 

Bywgraffiad 

Symudodd Nigel i Gaerdydd yn 2000 i astudio Celf Gain, ac ers hynny mae wedi aros yno a sefydlu ei hun fel gwneuthurwr printiau, gan ennill gwybodaeth trwy ystod o brosesau traddodiadol a datblygu dulliau o ddarparu gweithdai technegol. Yn aml mae'n dysgu ar gyrsiau gwneud printiau Cardiff Open ac mae'n Diwtor Gwadd Gwneud Printiau ar gyfer Coleg yr Iwerydd UWC. 

Helpodd Nigel i sefydlu a datblygu The Printhaus Workshops, gweithdy argraffu sgrin dielw, gan weithio gyda chymunedau lleol, rhedeg stiwdios mewnol ac mae bellach yn un o'r Rheolwyr Gyfarwyddwyr.