Nicole Ruta

nicole-ruta.jpgwww.researchgate.net/profile/Nicole_Ruta
www.fovography.info/
Meysydd Pwnc Arbenigol 

CANFYDDIAD GWELEDOL, AESTHETEG ARBROFOL 

Cymwysterau 

BA mewn Gwyddoniaeth a Thechnegau Seicolegol  
MA mewn Niwrowyddoniaeth Wybyddol ac Adsefydlu Seicolegol  

Bywgraffiad 

Mae Nicole yn ymgeisydd PhD ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae hi'n seicolegydd hyfforddedig gyda chefndir mewn Niwrowyddoniaeth wybyddol, adsefydlu seicolegol a niwrobioleg. Ymunodd â'r prosiect amlddisgyblaethol Fovography ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yn 2015, lle mae'n ymwneud ag integreiddio ymchwilio gwyddonol ac ymarfer creadigol. Mae ei thesis PhD yn astudio canfyddiad yn y maes gweledol pellgyrhaeddol a barnau esthetig ar gynrychioliadau artistig o brofiad goddrychol. Mae diddordeb penodol Nicole mewn estheteg a seicoffiseg yn mynd yn ôl at ei thraethawd Meistr (ym Mhrifysgol Sapienza yn Rhufain) ac at ei phrofiad ymchwil wedi'i ariannu yn Labordy Canfyddiad Gweledol Prifysgol Lerpwl, lle bu'n arbenigo mewn astudio hoffterau esthetig a chynodiadau affeithiol siapiau haniaethol. Mae rhagdueddiad Nicole i gydweithrediad amlddisgyblaethol hefyd yn cael ei adlewyrchu yn ei cyfraniad diweddar i'r Wellcome Trust Seed Award yn ymchwilio i'r berthynas rhwng trin delweddau yn artistig ac ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar. 


Prif Gyhoeddiadau, Arddangosfeydd a Gwobrau 

2018

Ruta, N., Mastandrea, S., Penacchio, O., Lamaddalena, S., Bove, G. (2018) A comparison between preference judgments of curvature and sharpness in architectural façades (submitted)

Burleigh, A., Pepperell, R., & Ruta, N. (2018). Natural Perspective: Mapping Visual Space with Art and Science. Vision2(2), 21.

Ruta, N., Burleigh, A. & Pepperell, R. (2018). Why did Medieval painters manipulate figure size? A perceptual psychology approach to art history. British Oculomotor Christmas Meeting (BOMG), Cardiff University, School of Optometry, Cardiff, 17th January 2018.


2017

Ruta, N., Burleigh, A. & Pepperell, R. (2017). Why did Medieval painters manipulate figure size? A perceptual psychology approach to art history. Talk presented at the Applied Vision Association (AVA) Christmas Meeting, Queen Mary University of London, London, 19th December 2017. Retrieved from URL: http://www.theava.net/perch/resources/abstractbook2017-1-1.pdf on [7th March 2018]
Ruta, N, Burleigh, A., Barratt, E., Pepperell, R. (2017, August). How does image geometry affect attention? Developing a novel gamified version of spatial orienting paradigm. Poster presented at the European Conference on Visual Perception 2017, Berlin, Germany. Retrieved from URL: http://journals.sagepub.com/page/pec/collections/ecvp-abstracts/index/ecvp-2017 on [7th March 2018]
Ruta, N., Burleigh, A. & Pepperell, R. (2017). Smaller hands, bigger head: a perceptual trend in artistic portraits. Experimental Psychology Society (EPS) meeting, London, 4th - 6th January 2017. Retrieved from URL:  https://eps.ac.uk/wp-content/uploads/2017/12/ProgJan2017.pdf on [7th March 2018]


2016

Ruta, N., Burleigh, A., Vigars, R., Barratt, E. & Pepperell, R. (2016). Evaluating an artistic method for depicting human visual space. Applied Vision Association (AVA) Christmas Meeting, London, 19th December 2016. 

Ruta, N., Mastandrea, S., Penacchio, O., Bove, G. (2016) First insights of how modifying the amount of curvature and angularity in architectural façades can influence aesthetic preferences. International Association of Empirical Aesthetics (IAEA), Vienna, 29th August – 1st September, 2016.

Baldwin, J., Burleigh, A., Pepperell, R. & Ruta, N. (2016). The Perceived Size and Shape of Objects in Peripheral Vision, i-Perception, July-August 2016 vol. 7 no. 4, DOI: 10.1177/2041669516661900.


2015

Ruta, N., Mastandrea, S., & Lamaddalena, S. (2015). Varying curvature and angularity of architectural facades can influence aesthetic judgments. In European Conference on Visual Perception 2015 (No. 4, pp. 994-994). GBR.

Palumbo, L., Ruta, N., & Bertamini, M. (2015). Comparing angular and curved shapes in terms of implicit associations and approach/avoidance responses. PloS one10(10), e0140043.

Pecchinenda, A., Bertamini, M., Makin, A. D. J., & Ruta, N. (2014). The pleasantness of visual symmetry: Always, never or sometimes. PloS one9(3), e92685.


Dyfarniadau 

Gwobr Grant Grindley i fynychu Cyfarfod EPS yn Llundain (2017). 
Gwobr Grant Grindley i fynychu Cyfarfod EPS yn Newcastle (2014). 
Yn 2014 dyfarnwyd i mi "Improving Scholarship Abroad" (Borsa di studio di perfezionamento all'estero) o’r "Sapienza" University of Rome. Diolch i'r cyllid hwn treuliais chwe mis yn y Labordy Canfyddiad Gweledol ym Mhrifysgol Lerpwl, dan oruchwyliaeth wyddonol yr Athro M. Bertamini.