Nick Evans BSc MRICS ACIAT FHEA

Screen-shot-2011-06-23-at-15.43.55-e1308840433943-150x100.pngBSc MRICS ACIAT FHEA
e: nievans@cardiffmet.ac.uk
t: 029 2041 6746Meysydd Pwnc Arbenigol 

Rheoliadau Adeiladu Technoleg Bensaernïol Adeiladu Cynaliadwy 

Cymwysterau 

BSc (Agored) Anrhydedd Dosbarth Cyntaf 

Bywgraffiad 

Mae Nick yn syrfëwr rheoli adeiladu siartredig gyda dros 25 mlynedd o brofiad mewn diwydiant a'r byd academaidd. Ei brif feysydd arbenigol addysgu ac ymchwil yw rheoliadau adeiladu a dylunio amgylcheddol. 

Yn gyn Syrfëwr Rheoli Adeiladu Awdurdod Lleol, ymunodd Nick â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd (UWIC) ym 1990. Mae bellach yn Uwch Ddarlithydd yn yr Adran Astudiaethau Pensaernïol lle roedd yn gyfrifol am sefydlu'r rhaglen israddedig mewn Technoleg Bensaernïol. 

Mae Nick wedi parhau i ymwneud yn agos ag ymarfer proffesiynol, gan ganolbwyntio'n benodol ar reoli adeiladu ac yn aml mae galw arno i siarad mewn digwyddiadau a drefnir gan RICS, CIAT, CIOB a RSAW. Mae hefyd wedi darparu hyfforddiant penodol ar gyfer Syrfewyr Rheoli Adeiladau, Swyddogion Ystadau, Arolygwyr Cartrefi ac Aseswyr Ynni Domestig. 

Mae'n aelod o'r Llinyn Ymchwil Dylunio Ecolegol ar gyfer yr Amgylchedd Adeiledig yn Sefydliad Ymchwil mewn Celf a Dylunio Cymru. 


Ymchwil gyfredol 

Profion adeiladu perfformiad thermol adeiladau gan ddefnyddio thermograffeg. Modelu hylendid o adeiladwaith hanesyddol. 

Principal Publications, Exhibitions and Awards

2013 NOORAEI, M. LITTLEWOOD, J. R. EVANS, N. I. Feedback from occupants in ‘as designed’ low-carbon apartments, a case study in Swansea, UK.

2013 Nooraei, M. Littlewood, J. R. Evans, N. I. 2013. Passive cooling strategies for apartment buildings in Tehran, Iran and Swansea, UK.

2011 LITTLEWOOD, J. R. TAYLOR. T. GOODHEW. S. EVANS. N. I. COUNSELL. J. A. M. WHYMAN. A. WILGEROTH. P. Development of a thermography protocol for the in-construction testing of the thermal performance of low carbon dwellings. Paper presented as a poster and published in the proceedings of the Chartered Institute of Building Services

2010 Presentation to Chartered Institute of Building “The future of building control legislation”

2009 Presentation of paper to WIRAD Symposium “Web-mediated Peer group Assessment of Building Performance”

2009 Presentation of Paper Association of Building Engineers “The future of building control in the UK”

2008 Presentation to Royal Institution of Chartered Surveyors Energy briefing “Moving to a low carbon future”

Awards

2009 UWIC Teaching Fellowship

Prosiectau Menter a / neu Gysylltiadau Diwydiannol 

KTP byr (goruchwyliwr) gyda Littlewood gyda Chontractwyr Adeiladu Morganstone (mewn cydweithrediad â CHG) InnovateUK / Llywodraeth Cymru £ 50K, 2015; 

Classic SIP, mewn cydweithrediad âCADW, £3K, 2014. 

KTP byr (goruchwyliwr) gyda Littlewood a Whyman, Contractwyr Adeiladu Greenhill (mewn cydweithrediad Melin Homes) Llywodraeth Cymru £ 50K, 2013; 

ERDF / Grŵp Tai Arfordirol gyda Littlewood (arweiniol), Counsell, Amgylchedd Adeiledig Carbon Isel, dan arweiniad Prifysgol Caerdydd, £ 279K o £ 34 miliwn, 2010. 

Double Associate KTP with Littlewood & Prof. Brooksbank (co-PIs), National Botanic Garden of Wales, TSB/WG, £257K, 2009.