Neil Pedder

Screen-shot-2011-06-23-at-15.27.10-150x100.pnge: npedder@cardiffmet.ac.uk
t: 02920 416623Meysydd Pwnc Arbenigol 

Golygu Fideo -  Final Cut Pro DVD Authoring – DVD Studio Pro (Ex) Live Sound Engineer Sonic Artist
Cerddor


Cymwysterau 

BA (Anrh)
Platinwm 

Bywgraffiad 

Astudiodd Neil gelf sonig yn gynnar yn yr 80au yn Sefydliad Addysg Uwch De Morgannwg ar gyfer ei BA a bu'n arddango yn yr Arddangosfa Cyfoeswyr Newydd yn '84. Yn gerddor gydol oes, mae wedi chwarae gyda nifer o fandiau ac wedi gweithio fel peiriannydd sain a goleuo. Yn gynnar yn y 90au dychwelodd i wneud ei MA yn Sefydliad Addysg Uwch Caerdydd. Yn ystod yr astudiaethau hyn daeth yn dechnegydd yn y maes Clyweled (yn ddiweddarach i ddod yn Ymarfer Seiliedig ar Amser ac yn ddiweddarach Celfyddydau a Pherfformiad y Cyfryngau yn UWIC) lle mae wedi bod byth ers hynny. Mae'n parhau i ymarfer fel arlunydd sonig. Gellir dod o hyd i fand cyfredol Neil, y Heavy Quartet, y mae wedi bod gydag ef ers 26 mlynedd yn  www.myspace.com/heavyquartet ac ar hyn o bryd maent yn gweithio ar eu 14eg albwm. Mae hefyd i'w weld yn chwarae bwrdd golchi gyda'r Taff delta bluesmen Jelly Roll Jones. 

Prif Gyhoeddiadau a / neu Arddangosfeydd 

Perfformiwyd “Sonic Drawing” yn Tactile Bosch Studios 13/11/2010. Dangoswyd y recordiad ar gyfer gweddill yr Arddangosfa “Tenure” tan fis Ionawr 2011.