Matt Leighfield MDes AFHEA

matt-leighfield-100px.jpge: mleighfield@cardiffmet.ac.uk
t: 02920 416632Meysydd Pwnc Arbenigol 

Technolegau Gwe, Cyfryngau Cymdeithasol, rhaglennu ar gyfer dylunwyr ac artistiaid 

Cymwysterau 

BA (Anrh) Amlgyfrwng 
Meistr Dylunio (MDes) 
Cymrawd Cysylltiol yr Academi Addysg Uwch (AFHEA) 

Bywgraffiad 

Yn 2000, graddiodd Matt o Brifysgol Cymru, Casnewydd gyda Gradd mewn Amlgyfrwng. Ers hynny mae wedi gweithio fel dylunydd Amlgyfrwng, athro a thechnegydd, gan ddatblygu ei sgiliau creadigol a thechnegol. Mae wedi gweithio i gleientiaid fel y BBC, Opera Cenedlaethol Cymru, a'r GIG, ac wedi dysgu ar lefelau Addysg Bellach ac Uwch. Mae'n parhau i ddatblygu ei ddiddordebau ym mhotensial creadigol technolegau digidol sy'n dod i'r amlwg, gan weithio gyda myfyrwyr a staff ledled CSAD mewn meysydd fel Graffeg, Tecstilau a Darlunio. 

Yn 2013 cwblhaodd Matt ei Feistr Dylunio (MDes), gan ganolbwyntio ar dechnolegau gwe sy'n dod i'r amlwg. 

Ymchwil gyfredol 

Ar hyn o bryd yn datblygu ei sgiliau gan ddefnyddio'r cymhwysiad rhaglennu 'Prosesu', gan archwilio ei botensial ar gyfer artistiaid a dylunwyr.