Martin Williams

Screen-shot-2011-06-23-at-10.41.57-e1308822151728-150x100.pnge: mpwilliams@cardiffmet.ac.uk
t: 029 20416699Meysydd Pwnc Arbenigol 

Defnydd effeithiol o ddysgu Cyfunol, Gwneud Ffilm a golygu Fideo, Dylunio Electroneg, Defnyddio microcontrolwyr wedi'i gwreiddio, dylunio a Gweithgynhyrchu Bwrdd Cylchdaith Argraffedig. Technegau dylunio a gweithgynhyrchu cyfrifiadurol. 

Cymwysterau 

PGC tHe
BSc Dylunio Electroneg (Dosbarth 1af) 
HND Electronic Eng
CGLI 224 (Gwasanaethu Electroneg) 

Bywgraffiad 

Dechreuodd Martin weithio fel Peiriannydd yn atgyweirio teledu cyn symud i Sefydliad Addysg Uwch De Morgannwg lle bu’n gweithio fel Technegydd Cyffredinol yn yr adran electroneg. Llwyddodd i weithio ei ffordd trwy'r rhengoedd i ddod yn ddylunydd PCB ac yn Uwch Dechnegydd yn yr Adran Beirianneg. Yn dilyn cyfnod o astudio Rhan Amser enillodd ei radd a datblygu diddordeb mewn addysgu. Am nifer o flynyddoedd cyfunodd rôl Technegydd a darlithydd rhan amser lle datblygodd ddiddordeb dwfn mewn dysgu cyfrifiadurol rhyngweithiol. Ffurfiwyd y diddordeb hwn wrth gwblhau Tystysgrif Ôl-radd Addysgu  mewn AU. Mae'n gymrawd o'r Academi Addysg Uwch (FHEA) Mae Martin wedi cyflwyno papurau ac wedi rhoi cyflwyniadau mewn cynadleddau 'gartref a thramor ar bwnc y VLE a'r defnydd o ddysgu Cyfunol. 
Ar hyn o bryd mae Martin yn cael ei gyflogi gan CSAD fel Rheolwr Adnoddau lle mae ei gyfrifoldebau'n cynnwys: rheoli'r tîm Technegol a darparu cyfleusterau gweithdy a stiwdio. 

Ymchwil gyfredol 

Defnyddio Animeiddiadau wrth ddarparu Dylunio Electronig gyda Chymorth Cyfrifiadur ar yr Amgylchedd Dysgu Rhithwir. 
Aelod o dîm ailgynllunio'r cwricwlwm yn gweithio ar y cyd â chydweithwyr mewn Serameg. 
Aelod o Sustainable lighting project team for Bus Stop Wales Ltd. 
Ar lefel genedlaethol mae'n cynrychioli Cymru (HEPCW) fel cynrychiolydd technegol ar y National Working Party for Purchasing Electronic Components (NUWPEC) er 2003 ac fe'i hetholwyd yn Is-gadeirydd ym mis Hydref 2006. Daeth yn Gadeirydd yn 2010. 

Prif Gyhoeddiadau a / neu Arddangosfeydd

ICEER author of a paper and poster (Taiwan)
ICEER 2006 Journal publication