Martin Burnell

Screen-shot-2011-06-23-at-09.41.01-e1308818501547-150x100.pnge: mburnell@cardiffmet.ac.uk
t: 02920416742Meysydd Pwnc Arbenigol 

Ymasiad, castio gwydr Castio resin, cwyr a phiwter Castiau Sment Fondu Gwneud mowldiau Gwneud Papur Gwaith Saer Clustogwaith (Tu mewn Car Clasurol) Gwaith gwifren weldio sbot i emwaith Gorffeniadau pren gan gynnwys technegau Paent Sgleinio Ffrengig gan gynnwys marmor, pori a llusgo Diddordebau eraill Cynhwyswch beicio, gwneud modelau, caligraffeg, dysgu Darlunydd pecyn Adobe. Ar hyn o bryd yn arbrofi wrth adennill ailddefnyddio poteli gwydr a gwydr ffenestr, yna troshaenu darnau i'w ffiwsio a'u cyfuno gyda'i gilydd. Gobeithio y bydd gwneud platiau ar hyn o bryd yn symud ymlaen i wneud hongian waliau. Gwneud gwahanol fowldiau (gwyddoniaeth ei hun) i ostwng y gwydr sydd â phosibiliadau diddiwedd. Trosglwyddo fy ngwybodaeth i Fyfyrwyr. 

Cymwysterau 

City and Guilds mewn Peintio Addurno, Rhagoriaeth ar Waith 

Bywgraffiad 

Daeth i Brifysgol Metropolitan Caerdydd (UWIC) (sefydliad Addysg Uwch De Morgannwg ar y pryd) ym 1989 i wneud cwrs Addurno City and Guilds. O fewn chwe mis i'r cwrs gofynnwyd imi ymuno â'r tîm Addurno a chaniatawyd i mi barhau â'm hastudiaethau yn rhan amser. Derbyniais  Radd dosbarth Cyntaf mewn Theori a Rhagoriaeth mewn Ymarfer, roeddwn i wrth fy modd â phob munud o'r astudiaeth. Cyn hynny roeddwn wedi bod yn brentis Coachbuilders yn gweithio i ddyn disglair a ddysgodd y grefft trwy weithio i gwmni ceir enwog o Fryste. Roedd y swydd yn golygu ein bod ni'n gweithio gyda phob math o geir clasurol ar gyfer eu hadnewyddu gan wneud cwlffiau, seddi, paneli drws, gwneud ac argaen dangos fyrddau, gan adnewyddu popeth ynddo mewn gwirionedd. Dyma lle credaf i mi gael fy nghariad at wneud, dysgu technegau newydd a'r broses yn gyffredinol. Ym 1995 roeddwn yn ymwneud â'r cwrs Sylfaen mewn Celf a Dylunio. Yma bûm yn ddigon ffodus i weithio ochr yn ochr ag academydd disglair a oedd yn Wneuthurwr Dylunwyr. Fe arweiniodd ochr 3D y cwrs sylfaen, lle dangoswyd llu o dechnegau newydd a hynod ddiddorol i mi (-rhai hollol beryglus, Cast Iron Pouring- Ond stori arall yw honno!). Tra yn Llandaf cychwynnodd ein gweithdai ddarparu ar gyfer anghenion Tecstilau (yna Argraffu a Dylunio Patrwm). Tua 2003/4 symudodd y Sefydliad i Gampws Gerddi Howard ac arhosais i ehangu a chefnogi ochr y gwneuthurwyr llewyrchus newydd, gan ddod â'm sgiliau a enillwyd eisoes ar waith wrth barhau i ddysgu rhai newydd. Rwyf wedi bod yn ddigon ffodus i weithio ochr yn ochr â rhai o'r bobl a'r timau mwyaf caredig a mwyaf gwybodus a oedd yn barod i drosglwyddo eu gwybodaeth i mi.