Mal Bennett MA PGCE

Screen-shot-2011-06-23-at-09.33.16-e1308818035865-150x100.pnge: mbennett@cardiffmet.ac.uk
t: 02920205841Meysydd Pwnc Arbenigol 

Ffotograffiaeth- Goleuadau stiwdio: Fflach a goleuadau parhaus; Argraffu digidol; Argraffu giclee fformat mawr; Proses ystafell dywyll wlyb a C41. Dulliau prosesu traddodiadol sy'n seiliedig ar arian. Pinhole, Holga a Lomo. Meddalwedd: Systemau gweithredu Adobe Photoshop, ystafell olau, Mac a PC. 

Diddordebau: Ffotograffiaeth tirwedd, sinema, ffotograffiaeth portread cynnar fel yr ambroteip, hanes ffotograffig Ffrainc ac America. Glan môr Prydain, Beiciau Modur, ceir clasurol, paragleidio, reiki.


Cymwysterau 

MA Celf Gain  
TAR  
BA (Anrh)

Bywgraffiad 

Yn enedigol o'r Rhondda, rwyf wedi byw a gweithio yng Nghymru ar hyd fy oes. Dechreuais dynnu lluniau pan oeddwn tua naw mlwydd oed ac nid yw fy niddordeb yn y ddelwedd ffotograffig wedi lleihau gydag amser. Astudiais ffotograffiaeth yng Nghasnewydd yn y 90au a chwblhau MA mewn celf gain yn 2002. Rwy'n parhau i wneud a dangos gwaith ffotograffig yn lleol ac yn genedlaethol. 

Prif Gyhoeddiadau, Arddangosfeydd a Gwobrau 

Arddangosfeydd: 2011: REFLEX, oriel gerddi Howard, Caerdydd. Royal west of England Academy Open Photography show, Bristol. Borders and Edges, Ysgol Gelf Camberwell, Llundain.

Comisiynau: Cwmni, ffotograffau ar gyfer prosiect adfywio Dyffryn De Cymru. Fireworks Ceramic Studio catalogue. Clean Slate- The Artists project + Welsh Arts International 

Cyhoeddiadau: 'Borders and Edges' pub WAVE 2010. ‘Of Sea and Stars’, Mission Gallery, Swansea 2004. 

Dyfyrniadau 

Cyngor Celfyddydau Cymru, Grant Prosiect Unigol 2011.