Maia Conran

maia-conran-150px.jpge: mconran@cardiffmet.ac.uk
t: 02920 416343
w: www.maiaconran.comMeysydd Pwnc Arbenigol 

Gosod ar y safle, delwedd symudol a chyfryngau digidol 

Cymwysterau 

MA Celf Gain (2010) 
Celf Gain Seiliedig ar Amser BA (2004)


Bywgraffiad 

Ganwyd Maia Conran yng Ngogledd Cymru a astudiodd ym Mhrifysgol Sheffield Hallam a Phrifysgol Gorllewin Lloegr. Mae hi'n gweithio ar draws gwahanol gyfryngau. Mewn gosodiad cerfluniol, animeiddio, sain, delwedd symudol a pherfformiad mae ei hymarfer yn ymwneud yn sylfaenol â symud, trin safle a phrosesau trawsosod rhwng ffurfiau cyfryngau. Mae gwaith Maia wedi cael ei ddangos yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, yn fwyaf diweddar yng Ngwobrau Celfyddydau Cyfryngau Screengrab, Awstralia ac Open File - A Rehearsal, Outpost, Norwich. Ers ei chyfnod preswyl cyntaf yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn 2005 mae hi wedi cael ei dewis ar gyfer nifer o breswyliadau a gwobrau. Yn ddiweddar, derbyniodd Standpoint Futures Residency yn Llundain a chomisiwn celf ddigidol gan Exeter Phoenix a Phrifysgol Exeter. Cefnogwyd ei harddangosfeydd gan Gyngor Celfyddydau Lloegr, Cyngor Celfyddydau Cymru a Chelf Rhyngwladol Celfyddydau. 

Ymchwil gyfredol 

PhD yn seiliedig ar ymarfer ym Mhrifysgol Dwyrain Llundain, gan ymchwilio i ddull hybrid o safle lle mae rhyngwynebau a llwyfannau dulliau digidol llywio, adeiladu a dosbarthu yn cael eu hymestyn i safle ffisegol. 

The Disembodied Voice – a collaborative research project through Vision Forum supported by Linköpings Universitet, Sweden. http://thedisembodiedvoice.blogspot.fr/

Preswyliad stiwdio ac arddangosfa sydd ar ddod yng Ngweithdy Kingsgate, Llundain.

Prif Gyhoeddiadau, Arddangosfeydd a Gwobrau 

ARDDANGOSFEYDD UNIGOL DETHOL DIWEDDAR 

2014 Here is the Yard, Grand Union, Birmingham, curated by Cheryl Jones 2013 Deep Within the Mirror We Perceive a Faint Line, IMT Gallery, London The Crowd Laughs With You Always, Phoenix Gallery, Exeter, curated by Matt Burrows

2011 Maia Conran – Show One of Each, G39, Cardiff, curated by Mike Cousins

CYHOEDDIADAU DIWEDDAR 

2014 Nottingham and Birmingham Roundup Review – by Elinor Morgan, Art Monthly May 2014 Here is The Yard – Maia Conran, published by Grand Union with text by Steven Ball and conversation with Gil Leung

2013 It Was Never Going To Be Straight Forward, Ed. Emma Geliot, CTA, Cardiff

2012 Term – Maia Conran, DVD, Filmarmalade, London