Maggie Harrison BA

Screen-shot-2011-06-22-at-09.46.02-e1308732392372-150x100.pnge: mharrison@cardiffmet.ac.uk
t: 029 20416742Meysydd Pwnc Arbenigol 

Brodwaith peiriant Mathau pellach o addurniadau peiriant Adeiladu dillad ac eitemau eraill. Meddalwedd pwyth digidol a pheiriannau brodwaith cyfrifiadurol Peiriannau dyrnu nodwyddau (ffeltio) brodwaith 3D Trin ffabrigau - Brodwaith 2D a 3D Llaw a gleiniau Gweithio gyda ffabrigau, edafedd ac edafedd arbenigol.

Qualifications

BA(Hons) Textiles (Embroidery)
Introduction to Teaching Certificate

Bywgraffiad 

Mae Maggie wedi gweithio fel Arddangoswr Technegol yn Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd er 2001. Mae ganddi radd mewn Tecstilau o Brifysgol Canolbarth Lloegr, lle bu’n arbenigo mewn Brodwaith, ac mae ganddi dros ugain mlynedd o brofiad mewn ystod eang o sgiliau gwnïo. Mae hi wedi ymgymryd ag amrywiaeth o gomisiynau, o ddylunio dillad priodasol i adfer ffrynt allor sydd wedi'i difrodi'n ddrwg, ac yn ei harfer cyfredol mae ei gwaith yn canolbwyntio'n bennaf ar drin ffabrigau a dylunio brodwaith digidol. 

Prif Gyhoeddiadau, Arddangosfeydd a Gwobrau 

Mae Maggie yn Gydlynydd Mothers of Africa Sponsored Quilt Project gan godi arian i fenywod yn Affrica Is-Sahara sydd â phrinder gofal iechyd yn ystod beichiogrwydd. Mae'r prosiect yn cynnwys creu sgwariau ffabrig unigol sydd wedyn yn cael eu gwnïo gyda'i gilydd i wneud cwiltiau hardd. Mae'r rhain yn cael eu harddangos yn y wlad hon cyn eu hanfon allan i Zambia i'w dosbarthu yn y cymunedau lle mae Mothers of Africa yn gweithio. Mae'r prosiect yn agored i bawb, waeth beth fo'u hoedran, eu gallu neu eu lleoliad, ac mae'n croesawu cyfranogwyr unigol a grŵp (e.e. ysgolion, colegau, grwpiau crefft a thecstilau). Ewch i  www.moaquilt.wordpress.com i gael mwy o wybodaeth.