Jen Pearce BA Assoc CIPD

Screen-shot-2013-11-08-at-15.22.55.jpgBA Assoc CIPD
e: jpearce@cardiffmet.ac.uk
t: +44 (0)29 2041 6660Rôl yn yr Ysgol 

Swyddog Cyllid ac Adnoddau 

Rwy'n gweithio yn Swyddfa'r Deon, yn cefnogi'r Rheolwr Adnoddau Ysgol a Chyllid i weinyddu materion cyllid ac adnoddau dynol ar gyfer yr ysgol. 

Fi yw'r cyswllt cyntaf ar gyfer staff gydag ymholiadau am brosesau a pholisïau yn y meysydd hyn. Rwy'n defnyddio systemau Agresso a Trent, y mae gan y ddau ohonynt eu 'quirks', felly mae rhannu awgrymiadau Agresso gyda staff hefyd yn rhan o'r hyn rwy'n ei wneud. 

Ymhlith y pynciau rydw i'n ymwneud â nhw mae cofnodi absenoldeb, tâl staff achlysurol, datblygu staff, prynu, cofnodi cyllideb, iechyd a diogelwch (gan gynnwys darparu ysgrifenyddiaeth i bwyllgor yr ysgol) a chydymffurfiad AD. 

Rwy'n gwneud amrywiaeth fawr o bryniannau gyda cherdyn credyd yr ysgol, ar gyfer pethau nad oes gennym gyflenwr ar eu cyfer. O lyfrau anhygoel i ffrwythau plastig a llawer o eitemau gydag enwau diddorol nad wyf yn eu deall a phrynu pethau mwy cyffredin i gael eu hailosod mewn ffyrdd hynod greadigol. 

Bywgraffiad 

Ar ôl rhedeg i ffwrdd i Norwich i gwblhau fy ngradd mewn Hanes Celf a Phensaernïaeth, dychwelais i Gaerdydd fel myfyriwr graddedig tlawd a dechrau gyrfa 17 mlynedd yn ddamweiniol yn adran Trafnidiaeth Gwasanaeth Sifil y DU. 

Aeth hyn â mi ledled y DU yn gweithio mewn gwaith gweithredol sy'n canolbwyntio ar y cwsmer ar bob lefel. Rwyf wedi rheoli canolfan alwadau fawr a grwpiau arbenigol bach, ac wedi bod yn rhan o ddarparu gwasanaethau amrywiol i'r cyhoedd. 

Ar wahân i ddod yn wyddoniadur ar y sefydliad ar ôl yr holl flynyddoedd hynny, nid wyf erioed wedi bod â diddordeb yn y sector Trafnidiaeth, ac nid wyf erioed wedi sefyll prawf gyrru. Felly cymerais ddiswyddiad gwirfoddol yn eiddgar ychydig flynyddoedd yn ôl i ddod i weithio mewn lle fel hwn lle gallwn ddod yn fwy gwybodus am bynciau sydd o ddiddordeb mawr imi. 

Rhagor o wybodaeth 

Gweithgareddau a diddordebau: Yn ystod y blynyddoedd diwethaf bûm ar y tîm gweinyddol y tu ôl i'r gwyliau 'madeinroathyr Hydref a'r Gwanwyn.

Rwy'n cyfrannu'n rheolaidd at y cylchgrawn ar-lein Cymru Culture www.cymruculture.co.uk .

O ac weithiau dwi'n gwneud cacen.