Jay Young MA (dist) FHEA

jay-young-150px.jpge: jcyoung@cardiffmet.ac.uk
w: www.mostamazingbooks.co.ukMeysydd Pwnc Arbenigol 

Dylunio Graffig  
Dylunio a Chynhyrchu ar gyfer Cyhoeddi  
Peirianneg Papur 
Darlun  
Dylunio Pecynnu 
Addysgeg STEM / STEAM 
Brandio  
Marchnata 
Hysbysebu 
Menter  

Cymwysterau 

MA (dist)
FHEA
Astudiaethau Busnes C&G 
Dylunio Graffig HND 
Diploma Celf a Dylunio

Bywgraffiad 

Rwy'n addysgwr ac ymarferydd Celf a Dylunio gyda mwy na 30 mlynedd o brofiad addysgu ar draws sector Prifysgol y DU sydd wedi'i leoli yn Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd ar hyn o bryd. Fe wnes i hyfforddi a gweithio'n fasnachol fel ymgynghorydd dylunio graffig gan weithio gyda nifer o gwmnïau proffil uchel yn y DU a Rhyngwladol gan ganolbwyntio ar frandio, pecynnu a marchnata. Yn 1990 sefydlais fy ymgynghoriaeth ddylunio fy hun yn arbenigo mewn cyhoeddi 'addysg wyddoniaeth' ffeithiol i blant. Ers hynny rwyf wedi beichiogi, ysgrifennu, dylunio a chynhyrchu mwy nag ugain o lyfrau mewn partneriaeth â nifer o gyhoeddwyr rhyngwladol gan gynnwys Harper Collins, Walker Books, Dorling Kindersley, Orchard Books a chydweithio â 'The London Science Museum' ar amrywiaeth o brosiectau sydd wedi ennill gwobrau. Cyhoeddwyd fy ngwaith mewn mwy nag ugain o wledydd a derbyniodd nifer o ganmoliaeth y diwydiant gan gynnwys 'Llyfr Gwyddoniaeth Plant y Flwyddyn' (DU), 'The British Book Awards', 'The Parents Choice - Gold Award' a 'Gwobr Platinwm Oppenheim' (UDA).  

Ymchwil gyfredol 

Mae fy ymchwil gyfredol yn archwilio dulliau addysg a dysgu S.T.E.A.M.(Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Celf, Mathemateg) yng nghyd-destun polisïau addysg S.T.E.A.M. llywodraeth y DU. 

Rwyf wedi gweithio ar y cyd dros fy ngyrfa gydag ystod amrywiol o gleientiaid gan gynnwys: 

Boots / The Watts Publishing Group / Dorling kindersley / Harper Collins / Tiger Aspect / MTV / The Gourmet Pizza Company / Basildon Bond / Sellotape / The National Rivers Authority / Swansea City Football Club / Forestry Commission for Wales, Chrysalis Group  

Mae gweithio yn y diwydiannau dylunio a chyhoeddi ehangach wedi fy arfogi ag ystod amrywiol o sgiliau a galluoedd sydd, yn fy marn i, yn berthnasol iawn i addysgu ac ymchwil gan gynnwys:  

Cydlynu prosiectau o'r dechreuad hyd at gynhyrchu  
Paratoi cyllidebau a chynigion ffioedd 
Comisiynu ffotograffwyr, darlunwyr a dylunwyr eraill  
Cyflwyniadau  
Golygyddol 

 Prif Gyhoeddiadau, Arddangosfeydd a Gwobrau 

1. Title : The Most Amazing Pop Up Science Book (in association with the London Science Museum)
Year of Publication : 1994
ISBN Number : 0-7496-1481-1
Price : £14.99
Publisher : uk- Watts Publishing group. US – Harper Collins. Also published in about 15 other languages.
Notes : Awards included the British Book Awards “children’s illustrated book of the year” and the Rhone Poulenc “children’s Science book of the year”. I have plenty of reviews of this title.

2. Title : The Even More Amazing Science Pop Up Book (in association with the London Science Museum)
Year of Publication : 1997
ISBN Number : 0-7496-2560-0
Price : £15.99
Publisher : UK- Watts Publishing group. US – Harper Collins. Also published in many other languages.
Notes : Amongst other awards it was shortlisted for the the British Book Awards “children’s book of the year” I have plenty of reviews of this title.

3. Title : The Art of Science
Year of Publication : 1999
ISBN Number : 0-7445-6206-6
Price : £19.99
Publisher : uk- Walker Books. US – Candlewick Also published in French and German.
Notes : Awarded an “Oppenheim” Platinum award of excellence in the US and “The Parents Choice Foundation” gold award (the only non profit guide to childrens media in America).

4. Title : The Amazing Magic Fact Machine.
Year of Publication : 2000
ISBN Number : 1-903174-16-3
Price : £14.99
Publisher : UK- Big Fish/Chrysalis Books. US and Europe: many
Notes : Very big print run in US

5. Title : The Magic World of Learning.
Year of Publication : 2001
ISBN Number : 1-903174-42-2
Price : £14.99
Publisher : UK- Big Fish/Chrysalis Books. US and Europe: many
Notes : Pre school

6. Title : The Magic Fortune Teller.
Year of Publication : 2001
ISBN Number : 1-903174-42-2
Price : £14.99
Publisher : UK- Big Fish/Chrysalis Books. US and Europe: many

7. Title : Wallace & Grommits World of Mysteries.
Year of Publication : 2002
ISBN Number : 1-84347-029-2
Price : £14.99
Publisher : UK- Big Fish/Chrysalis Books. US and Europe: many
Notes : Done under license with Ardman. Reviewed very well on tv, radio press and internet.

Dyfarniadau

1994 BRITISH BOOK AWARDS (Nibbies) Illustrated Children’s Book of the Year
1995 COPUS / RHONE POULENC Children’s Science book of the Year
W H SMITH Best Children’s Book of The Year
1998 BRITISH BOOK AWARDS (Nibbies) Shortlisted for the best Children’s Book of the year
2000 OPPENHEIM AWARD OF EXCELLENCE ‘ PLATINUM AWARD ‘ The only independent reviewer of children’s media in America.
WATERSTONES Top 20 Books of 1995
TIMES EDUCATIONAL SUPPLEMENT Shortlisted for ‘Children’s book of the year’ 1995
PARENTS’ CHOICE FOUNDATION.‘GOLD AWARD’ The only non profit reviewer of children’s media in America.
Cyrhaeddodd rhestr fer WELSH DESIGN AWARDS in 2007