Professor Gareth Loudon BSc (hons) PhD CEng FIET FHEA

Screen-shot-2011-06-13-at-16.33.07-150x100.pnge: gloudon@cardiffmet.ac.uk
t: 02920 41 6661
w: www.lightminds.co.uk

ORCID ID: 0000-0001-5218-8453Meysydd Pwnc Arbenigol 

Dylunio sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr, ethnograffeg, profi a gwerthuso defnyddioldeb, meddwl dylunio, arloesi cynnyrch, creadigrwydd, ymwybyddiaeth ofalgar, chwarae, dylunio cynnyrch. 

Cymwysterau 

BSc (Anrhydedd Dosbarth 1af) mewn Peirianneg Drydanol ac Electronig, Prifysgol Caerlŷr, 1988. 
Ph.D. - Datblygiadau mewn Prosesu Arwyddion Seiliedig ar Wybodaeth, Prifysgol Caerlŷr, 1991. 

Bywgraffiad 

Mae Gareth Loudon yn Athro Creadigrwydd a Deon Cyswllt (Ymchwil) yn Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd (CSAD). Mae'n un o gyd-sylfaenwyr y grŵp ymchwil Dylunio sy'n Canolbwyntio ar y Defnyddiwr (UCD) yn CSAD ac mae hefyd yn gyd-sylfaenydd a Chyfarwyddwr y Ganolfan Creativity Ltd sy'n ymgymryd ag ymchwil, hyfforddiant ac ymgynghoriaeth ym meysydd allweddol creadigrwydd.
 
Mae Gareth Loudon yn Athro Creadigrwydd yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd (CSAD) ac yn gyd-sylfaenydd a Chyfarwyddwr y Ganolfan Creadigrwydd Cyf sy'n ymgymryd ag ymchwil, hyfforddiant ac ymgynghoriaeth mewn meysydd allweddol o greadigrwydd. Mae hefyd yn un o gyd-sylfaenwyr grŵp ymchwil UCD yn CSAD. 
 
Mae ei ddiddordebau ymchwil yn canolbwyntio ar greadigrwydd, chwarae ac arloesi, gan gyfuno syniadau o anthropoleg a seicoleg, peirianneg a dylunio. Cyn hynny, bu’n gweithio i Apple Research ac Ericsson Research wrth ddylunio a datblygu meddalwedd newydd a chynhyrchion sydd wedi’u hymgorffori mewn cyfrifiaduron. Mae ganddo dros 30 mlynedd o brofiad mewn ymchwil academaidd a diwydiannol ac mae wedi mynd â sawl syniad ymchwil yr holl ffordd drwodd i gynhyrchion masnachol ar gyfer cwmnïau mawr fel Apple. 
 
Mae gan Gareth chwe phatent i'w enw a dros 90 o gyhoeddiadau i gyd. Mae wedi ennill llawer o wobrau gan gynnwys y Wobr Cynnyrch Meddalwedd Orau yn COMDEX Asia, ac am ei waith dylunio cysyniad gan IDSA / BusinessWeek. 
 
Mae Gareth yn Beiriannydd Siartredig, yn Gymrawd y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg, yn Gymrawd yr Academi Addysg Uwch ac yn aelod o Goleg Adolygu Cymheiriaid AHRC.


Ymchwil gyfredol 

Mae ei waith ymchwil cyfredol yn canolbwyntio ar gefnogi dysgu creadigol; dylunio amgylcheddau efelychiadol ar gyfer gwerthuso cynnyrch; dylunio ar gyfer y byd sy'n datblygu; ac wrth helpu sefydliadau gyda'u strategaethau a'u prosesau creadigrwydd.
 
Mae ei waith ymchwil cyfredol yn y grŵp Ymchwil UCD yn canolbwyntio ar ddylunio amgylcheddau efelychiadol ar gyfer profi defnyddwyr a dylunio dyfeisiau meddygol ar gyfer y byd sy'n datblygu. Mae ei waith ymchwil i greadigrwydd yn edrych ar y ffactorau ac mae'r prosesau sy'n effeithio ar greadigrwydd yn cynnwys agweddau fel 'Cyflwr Bod' unigolyn gan gynnwys y cysyniad o 'sylw llif'. 


Principal Publications, Exhibitions and Awards

Click here to view Dr Loudon’s papers and publications on Cardiff Metropolitan University’s DSpace repository.

ORCID ID: 0000-0001-5218-8453

Loudon, G. and Deininger, G. (2020). The Importance of Presencing in Creativity, In Gunnlaugson, O. and Brendel, W. (Eds.), Advances in Presencing Volume II: Individual Approaches in Theory U, Trifoss Business Press, pp. 131-154.

Loudon, G. & Gordon, B. (2019) How student engagement has been enhanced through research into factors affecting creativity,  Student Engagement in Higher Education Journal, Vol. 2, No. 3, pp. 84-101.

Clifton, N., Fuzi, A. & Loudon, G. (2019). Coworking in the Digital Economy: Context, Motivations, and Outcomes, Futures, July, DOI: 10.1016/j.futures.2019.102439

Loudon, G.H. , Kumar, C.S., Sreekumar, K.T., Haritha H.,  George, K.K. (2019) Empowering indigenous communities in India through the use of design thinking methods, ESRC/AHRC GCRF Indigenous Methods Workshop, Rio de Janeiro.

Loudon, G. and Deininger, G. (2017) The Physiological Response to Drawing and Its Relation to Attention and Relaxation. Journal of Behavioural and Brain Science , 7, 111-124. https://doi.org/10.4236/jbbs.2017.73011

Loudon, G. and Deininger, G. (2016) The Physiological Response during Divergent Thinking. Journal of Behavioral and Brain Science, 6, 28-37. doi: 10.4236/jbbs.2016.61004.

Loudon, G.H., Zampelis, D. and Deininger, G.M. (2017) Using Real-time Biofeedback of Heart Rate Variability Measures to Track and Help Improve Levels of Attention and Relaxation. ACM Creativity and Cognition Conference, 27th-30th June, Singapore.


Selected conference papers

(2017) Loudon, G.H., Zampelis, D. and Deininger, G.M. Using Real-time Biofeedback of Heart Rate Variability Measures to Track and Help Improve Levels of Attention and Relaxation. ACM Creativity and Cognition Conference, 27th-30th June, Singapore.

2016) Coleman, S, Treadaway, C., and Loudon, G. Avenues, Values, and the Muse: An ethnographic study of creative activity to support the wellbeing of residents living with dementia in residential care, 10th Internal Conference on Design and Emotion, 27th – 30th September, Amsterdam.

(2015) Watkins C. A., Loudon, G. H., Gill, S. and Hall, J.E. (2015) ‘The Challenges of taking a User-Centric Approach within developing countries: A case study of designing medical solutions for Zambia’, Proceedings of the 11th European Academy of Design Conference, Paris Desartes University, Boulogne Billancourt, France, April 22-24.

(2015) Fuzi, A., Clifton, N. & Loudon, G.H. (2015) ‘New spaces for supporting entrepreneurship? Co-working spaces in the Welsh entrepreneurial landscape’, Proceedings of the 8th International Conference of entrepreneurship, innovation and regional development, Sheffield, UK, June 18-19.

(2014) Loudon, G.H. and Deininger, G.M.. A new model for supporting creativity in research organisations, R&D Management Conference, 3rd – 6th June, Stuttgart.

(2012) Loudon, G.H., Deininger, G.M. & Gordon, B.S.. Play, Autonomy and the Creative Process, 2nd International Conference on Design Creativity, Glasgow, UK, 18th-20th September.

Patents

• (2014) Dhaliwal, B., Loudon, G.H. and McCarthy,P.W. Limb shield, UK Patent No. GB2484570. 

• (2012) Culverhouse, I., Gill, S.J. and Loudon,G.H. Prototyping and testing man-machine interfaces, UK Patent No. GB2461334. 

• (2003) Loudon,G.H, Chen,H. and Tng,T.H. Recognition Process, Patent No. US2003086611 

• (2003) Loudon,G.H, Pittman,J.A. and Wu, Y.M.. Methods and apparatus for handwriting recognition, Patent No. US6556712

Dyfyrniadau 

(2018, 2019, 2020) National Professional Enquiry Project, Welsh Government - developing professional enquiry skills of teachers for the New Curriculum for Wales.

(2019) Innovate UK, Knowledge Transfer Partnership with P&A Ltd. - embedding UCD in new product development of outdoor furniture.

(2018) AHRC Creative Clusters Grant - developing R&D potential of screen media and news companies in South Wales – Co-Investigator

(2017) AHRC/GCRF Research Networking Grant – ‘Improving healthcare support for rural communities in India’ – Principal Investigator

(2017) SMART Partnership Grant, Welsh Government, ‘Embedding User Centred Design in FinTech Product Development’

(2017) Life Sciences Bridging Fund, Welsh Government - design and user testing of Red Cross First Responder Pack.

(2017) Grant Rhwydweithio Ymchwil AHRC - 'Gwella cefnogaeth gofal iechyd i gymunedau gwledig yn India' 

(2017) Grant Partneriaeth SMART, Llywodraeth Cymru, 'Ymgorffori Dylunio sy'n Canolbwyntio ar y Defnyddiwr yn natblygiad Cynnyrch FinTech' 

(2016) Gwobr Arloesi Ymchwil (Dylunio Cynnyrch), Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, bwrsariaeth wedi'i hariannu'n llawn ar gyfer PhD. 

(2014) Cronfa Buddsoddi Ymchwil a Menter, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, ar gyfer datblygu Lab Profiad Canfyddiadol (PEL). 

(2014) Gwobr Arloesi Ymchwil (Dylunio Cynnyrch), Prifysgol Metropolitan Caerdydd, dwy flynedd yn gynorthwyydd ymchwil ôl-ddoethuriaeth 

(2016) Gwobr Arloesi Ymchwil (Dylunio Cynnyrch), Prifysgol Metropolitan Caerdydd, bwrsariaeth wedi'i hariannu'n llawn ar gyfer PhD. 

(2016) Gwobr Arloesi Ymchwil (Dylunio Cynnyrch), Prifysgol Metropolitan Caerdydd, bwrsariaeth wedi'i hariannu'n llawn ar gyfer PhD. 

(2013) Canolfan Ecodesign Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth Cymru ac Adeiladau Elwell, Bwrdd Strategaeth Technoleg 

(2012) Cynllun Ysgoloriaeth Sgiliau Economi Gwybodaeth 'Cynllun Mynediad at Feistri', Llywodraeth Cymru 

(2016) Gwobr Arloesi Ymchwil (Dylunio Cynnyrch), Prifysgol Metropolitan Caerdydd, bwrsariaeth wedi'i hariannu'n llawn ar gyfer PhD. 

Cymrodoriaeth Addysgu a Dysgu UWIC 2010 

(2010) Ysgoloriaeth Arloesi Tywysog Cymru, Academi Fyd-eang Cymru a Peepo Ltd, bwrsariaeth wedi'i hariannu'n llawn ar gyfer PhD 

Tair Gwobr Bwrsariaeth i Fyfyrwyr Ymchwil 

Gwobr efydd yn y Gwobrau Rhagoriaeth Dylunio Diwydiannol (IDEA) a drefnir gan Gymdeithas Dylunio Diwydiannol America (IDSA) 

Gwobr arian yng Ngwobrau Rhagoriaeth Dylunio Diwydiannol (IDEA) a drefnir gan Gymdeithas Dylunio Diwydiannol America (IDSA) 

Y cynnyrch meddalwedd gorau a Gwobr Orau'r Gorau yn COMDEX Asia am gynnyrch Cit Dictation Tsieineaidd Apple 

Modiwlau a addysgir 

Goruchwylio Ymchwil Doethurol 

• Anna Bhushan: Can mindful meditation practice enhance creativity within Art And Design Higher Education

• Debbie Savage: Demonstrating The Impact Of Research In Art & Design

• Kirsten Stevens-Wood: An exploration of intentional communities as experimental spaces.

• John Barker: Developing business innovation in an economically challenged region: A case study on Medium Sized Businesses in Wales

• Craig Kirkwood: Lingua Colour – an open colour system for the graphic arts

• Mohammad Alhazim: Investigation into the design of Kuwaiti Government dwellings for occupant well-being.


Ynghynt 

• Bethan Gordon (2021): Keeping it real - the potential for accessible mixed reality to simulate context of use scenarios when usability testing products. 

• Abbie Lawrence (2021): Thought for Food: An evidence-led approach to improving Welsh food industry competitiveness. 

• Alice Gilmour (2020): Making vegetables “cool” – improving the eating habits of Wales’ younger generation. 

• Nicole Ruta (2019): Visual perception in far peripheral visual space and its artistic representations. 

• Steve Coleman (2018): Ludic activities - creative strategies to support subjective well-being of older people with dementia in residential care. (Supervisor)

• Anita Fuzi (2017): Space for creative and entrepreneurial activities? Coworking spaces in the entrepreneurial landscape of an economically challenged region. 

• Claire Andrews (2016): Designing with people with visual impairments: an exploration of the value of extraordinary users in design. 

• Clara Watkins (2016): Disruptive innovation: developing culturally appropriate transformative medical product solutions in rural Zambia.  

• Dimitrios Zampelis (2016): Augmented reality assisted prototyping 

• Jo Hare (2014): The role of physicality in the design process of computer embedded products. 

• Gina Deininger (2013): Does state of being and dynamic movement have a relationship with creativity?     

• Ian Culverhouse (2012): Investigation into the potential of a novel rapid low fidelity interactive prototyping technique for the design development of computer embedded devices.  

• Alex Woolley (2009): Contextual testing of interactive prototypes at the early stages of the design process.