Debbie Alsop

​​e: dalsop@cardiffmet.ac.ukdebbie-alsop.jpgBywgraffiad 

Ar hyn o bryd fi yw'r Gweinyddwr Menter Ymchwil Greadigol ac Ymgysylltu ag Addysgu (CREATE). Dechreuais fy nghyfnod ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd (UWIC) fel myfyriwr ar raglen Astudiaethau Cyfrifiadurol HND. Ar ôl graddio yn 2004, gweithiais yn Adran y Gofrestrfa Academaidd ar Gampws Gerddi Howard ac yna fel Gweinyddwr Rhaglen ar gyfer y rhaglen Celf a Dylunio Sylfaen nes iddo gael ei adleoli ym mis Awst 2012.  

Dyma fy swydd gyntaf fel gweinyddwr ac rwyf wrth fy modd ac rwy'n ystyried fy hun yn ffodus fy mod yn gweithio gyda thîm gwych o bobl. Yn flaenorol, bûm yn gweithio fel cynorthwyydd hedfan i Gulf Air ac roeddwn i wedi fy lleoli yn Bahrain am saith mlynedd cyn dychwelyd i'r DU. Rwy’n dal i gofio ychydig o Arabeg o’r gwersi iaith dwys a gawsom yn ystod ein hyfforddiant ac weithiau daw’n ddefnyddiol os oes gennym unrhyw fyfyrwyr o’r Dwyrain Canol ar ein rhaglenni - o leiaf gallaf ddweud “helo a chroeso” a gallaf ddal i gyfrif i ddeg .  

Rwyf wrth fy modd yn cerdded a beicio (er nad wyf yn arbennig o dda am droi i'r dde ar fy meic - ychydig yn simsan, felly mae'n rhaid i mi gynllunio fy llwybrau i fynd i'r chwith, ond rydw i'n cyrraedd adref yn y pen draw). Rwyf wedi gwneud cwpl o reidiau noddedig, y pellaf yn 50 milltir, a oedd yn flinedig felly rwy'n bwriadu cynyddu fy ffitrwydd i allu cymryd rhan mewn reidiau 75+ milltir. Cawn glywed mwy yn y man.