David Wrenne MA

d-wrenne-150px.jpge: dwrenne@cardiffmet.ac.uk
t: 02920 416412Meysydd Pwnc Arbenigol 

Teipograffeg / Dylunio Golygyddol / Dylunio Gwybodaeth 

Cymwysterau

MA Dylunio Cyfathrebu yng Ngholeg Celf a Dylunio Central St Martin / UAL  
BA (Anrh) Cyfathrebu Gweledol yn Ysgol Celf a Dylunio Limerick / LIT 

Bywgraffiad 

Cwblhaodd David MA mewn Dylunio Cyfathrebu yn Ysgol Gelf a Dylunio Central St. Martin, gan ganolbwyntio ar y prosesau arbrofol o fewn democratiaeth. Astudiodd y prosiect ymchwil Ballot ymddygiad dynol o fewn strwythurau gwybodaeth ac ystyried sut y gallai hanfodion y ddisgyblaeth dylunio graffig gynorthwyo i rwystro difreinio ledled y gwledydd sy'n pleidleisio yn yr Undeb Ewropeaidd. 

Mae David wedi gweithio a chydweithio yn y diwydiant Dylunio Graffig yn Iwerddon a'r DU am yr wyth mlynedd diwethaf. Mae arfer cyfredol David yn brosiect cydweithredol gyda'r darlunydd Gareth Proskourine-Barnett yn y tŷ cyhoeddi radical Tombstone Press sy'n archwilio'r modd y mae'r naratif printiedig yn brofiadol ac yn cael ei adeiladu. Mae Tombstone Press yn archwiliad gweledol a darluniadol o fyw trefol a phensaernïaeth trwy ryngweithio corfforol ag argraffu. Cyhoeddwyd y cyhoeddiad cyntaf How Buildings Kill ym mis Mehefin 2013 gyda llyfr newydd Affectation Correspondence i fod i gael ei ryddhau yn 2016. Mae David hefyd yn aelod o banel Gwobrau Myfyrwyr Cymdeithas Ryngwladol y Dylunydd Teipograffig. 

Ymchwil gyfredol 

Ar hyn o bryd mae David yn ymgymryd â Thystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg ym Mhrifysgol Greenwich.