David Fitzjohn

Screen-shot-2011-07-11-at-09.54.55-150x100.pnge: dfitzjohn@cardiffmet.ac.uk
w: www.axisweb.org/artist/
davidfitzjohnMeysydd Pwnc Arbenigol

Peintio Celf Gain 

Cymwysterau 

MA Paentio Coleg Celf Brenhinol BA (Anrh) Celf Gain Coleg Celf Canterbury 

Bywgraffiad 

Ganed 1963 Llundain. 

Ar ôl graddio o Gaergaint ym 1986 bum yn astudio  diploma mewn Celf Golygfaol yn Ysgol Cerdd a Drama Guildhall ym 1988, a rhoddodd hyn  y sgiliau ymarferol i mi a'r cyflwyniad i'r byd theatr a ffilm, sy'n angenrheidiol i ddod yn Artist Golygfa llawrydd. Dyma sut y cefnogais fy astudiaeth tan 2002 pan adewais Lundain ac ychwanegu at fy incwm yn gynyddol trwy addysgu. 


Enillais MA mewn paentio gan y Coleg Celf Brenhinol ym 1995 a fi oedd Ysgolor yr Abaty mewn Peintio yn yr Ysgol Brydeinig yn Rhufain rhwng 1995 a 1996. 


Ymchwil gyfredol

Mae fy arfer cyfredol yn archwilio'r syniad o 'dirwedd' fel lluniad o gof diwylliannol ac yn ymwneud â syniadau ynghylch newid yn yr hinsawdd ac imperialaeth economaidd. Yn gyfochrog â hyn mae diddordeb yn agwedd ffenomenolegol perthnasoedd lliw a'r symudedd y gall hyn ei greu i ganfyddiad o'r gwaith. 

Mae lluniadu hefyd yn rhan annatod o'm proses; mae'r ddelwedd wedi'i thynnu o fewn fy mhaentiadau yn cael ei hidlo a'i hailbrosesu'n barhaus trwy wahanol systemau lliw, patrwm a deunyddiau. Yn ddiweddar mae fy arfer wedi arallgyfeirio ac rwyf wedi datblygu fy lluniad yn osodiadau toriadau papur mawr gan gyfuno torri â llaw â phrosesu â pheiriant trwy ddefnyddio Photoshop a Illustrator. Rwy’n cael fy swyno gan y tensiwn a grëwyd trwy gyfosod y dulliau hyn sy’n cwestiynu syniadau am grefft, sgil a rôl yr arlunydd. Mae'r datblygiad hwn wedi fy arwain at ymwybyddiaeth gynyddol o'r potensial a gynigir gan dechnoleg newydd i'm gwaith. 


Prif Gyhoeddiadau, Arddangosfeydd a Gwobrau 

Arddangosfeydd Unigol 

2010 “Fimbulwinter” Joanna Field Gallery, Milford Haven 

2008 “Its Heaven up There”, Oriel Henry Thomas Gallery, Carmarthen 

Arddangosfeydd Grŵp 

2011 “Citizen” tactileBosch Cardiff 

2010 Y Lle Celf Eisteddfod Genedlaethol Cymru, The Works, Ebbw Vale 

2010 Marwolaeth a Mynedfeydd, Eglwys y Santes Fair o Elusen, Faversham 

2010 Gathered World, The Ceramic Gallery, Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth 

2009 Uncertain Journeys, Oriel Q, Narberth 

2009 WCS?, tactileBOSH, Cardiff 

2006 Head Turner, Iota Gallery, Ramsgate 

2004 West Wales Centre for the Crafts, Pembrokeshire 

2003 Jenny Granger Gallery, Whitstable 

1996 The Italian Job, British School at Rome 

1995 Five Abstract Painters, Paton Gallery, London 

1995 Tunnel Vision, The Mona Bismark Foundation, Paris 

1995Sioe Raddau, Coleg Celf Brenhinol 

1987 John Moores Liverpool Exhibition 15, Liverpool 


Dyfyrniadau 

1995-1996Ysgoloriaeth yr Abaty mewn Peintio, Yr Ysgol Brydeinig yn Rhufain 

1994Gwobr Teithio Erasmus i Berlin 


Prosiectau Menter a / neu Gysylltiadau Diwydiannol 

Mae gen i gysylltiadau personol o hyd â Dylunwyr a Chyfarwyddwyr Celf yn y diwydiant Ffilm a Theatr.