Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd>Staff>Professor Cathy Treadaway

Professor Cathy Treadaway

Screen-shot-2013-10-15-at-16.33.35.pnge: ctreadaway@cardiffmet.ac.uk
t: 02920 417014
w: laughproject.info
compassionatedesign.org
cathytreadaway.com
handsproject.info

ORCID ID: 0000-0001-8325-3318


Meysydd Pwnc Arbenigol 

Creadigrwydd ac ymarfer creadigol 
Creadigrwydd a lles 
Dylunio ar gyfer dementia 
Delweddu digidol a thechnoleg argraffu 

Cymwysterau 

Ph.D. 
MA (Cerameg) 
BA Anrh. (Tecstilau a Ffasiwn) 
TAR 
FHEA 

Bywgraffiad 

Mae Cathy yn Athro Ymarfer Creadigol ac roedd yn un o sylfaenwyr CARIAD.

Ar hyn o bryd hi yw Prif Ymchwilydd ar broject ymchwil dylunio AHRC rhyngddisgyblaethol rhyngwladol mawr: LAUGH (Arteffactau Ludig gan Ddefnyddio Ystum a Haptig). Mae'r ymchwil gydweithredol hon yn ymchwilio i ffyrdd o ddylunio i gefnogi lles pobl â dementia yn y camau hwyr. 

Ymchwiliodd ei hymchwil PhD i'r ffyrdd y mae technoleg delweddu digidol yn effeithio ar ymarfer creadigol artistiaid a dylunwyr; mae thema technoleg ddigidol a chreadigrwydd yn parhau yn ei hymchwil gyfredol sy'n canolbwyntio ar bwysigrwydd cyffwrdd, corfforol a phrofiad byw. 

Mae Cathy yn Gymrawd Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau, yn Gymrawd yr Academi Addysg Uwch, mae ganddi Feistr yn y Celfyddydau mewn cerameg (Prifysgol Cymru) a BA (Anrh.) Mewn tecstilau a ffasiwn (Prifysgol Loughborough). Mae ei diddordebau ymchwil wedi cael eu hysgogi gan ei phrofiad sylweddol yn gweithio fel dylunydd ar gyfer diwydiant. Mae ganddi arbenigedd mewn argraffu inc-jet digidol fformat mawr, argraffu tri dimensiwn (prototeipio cyflym) ac mae'n rhugl mewn amrywiaeth o gymwysiadau meddalwedd dylunio. Mae hi'n addysgwr profiadol, goruchwyliwr PhD ac arholwr ac wedi bod yn adolygydd ar gyfer RCUK, y Cyngor Prydeinig a nifer o gyfnodolion a chynadleddau academaidd. 

Mae Cathy wedi cynnal ymchwil gydweithredol gyda phrifysgolion yn y DU, UDA ac Awstralia ac yn cyflwyno ei hymchwil yn rheolaidd mewn cynadleddau ledled y byd. Mae Cathy yn Gymrawd Ymchwil Gwadd yn Adran Cyfrifiadureg Prifysgol Caerfaddon ac yn Ysgolor Gwadd ym Mhrifysgol Technoleg Sydney, Awstralia. 


Ymchwil gyfredol 

LAUGH
Cathy yw Prif Ymchwilydd ar y prosiect LAUGH a ariennir gan AHRC, sy'n gydweithrediad ymchwil dylunio rhyngddisgyblaethol rhyngwladol tair blynedd gydag ymchwilwyr ym Mhrifysgol Technoleg Sydney a Phrifysgol Dinas Birmingham. Mae'r prosiect yn cael ei bartneru gan Gwalia Cyf a'i gefnogi gan Age Cymru a Chymdeithas Alzheimer. Mae'r ymchwil yn ymchwilio i ddatblygiad datrysiadau dylunio sy'n ymgorffori electroneg wedi'i ymgorffori a deunyddiau craff er mwyn creu dyfeisiau chwareus wedi'u personoli sy'n difyrru, tynnu sylw, cysuro, ymgysylltu, dod â llawenydd, a hyrwyddo byw 'yn y foment' i bobl â dementia cam hwyr. Mae’r ymchwil rhyngwladol hon yn mynd i’r afael â’r alwad gan Sefydliad Iechyd y Byd a chenhedloedd yr G8 am gydweithrediad rhyngwladol er mwyn mynd i’r afael â her fyd-eang y boblogaeth sy’n heneiddio 

Sensor e-Textiles
Mae’r ymwchil yma wedi ei gefnogi gan REIF a gwobrau OPAN. Mae'n ymchwilio i ffyrdd arloesol o gefnogi lles pobl â dementia trwy ddatblygu e-decstilau synhwyraidd a dillad 'craff'. Nod yr ymchwil yw dylunio, prototeip a gwerthuso tecstilau synhwyraidd sydd wedi'u hymgorffori â thechnoleg glyfar er mwyn ysgogi, difyrru ac ennyn diddordeb pobl â dementia cam hwyr. Mae'r gwaith yn cael ei lywio gan grŵp datblygu ymchwil sy'n cynnwys pobl hŷn, gweithwyr iechyd proffesiynol, gofalwyr, technolegwyr a dylunwyr sydd â diddordeb mewn cwmpasu ffyrdd arloesol o ddatblygu e-decstilau synhwyraidd i'w defnyddio yng ngofal pobl â dementia cam hwyr. 

Hand i Pockets 
Mae Hand i Pockets yn fethodoleg ymchwil a ddatblygwyd gan Cathy mewn cydweithrediad â Dr Gail Kenning (UTS Awstralia). Mae'n cynnwys defnyddio gweithgareddau crefft creadigol gydag ymchwil gyfranogol gynhwysol, i ymgysylltu â rhan ddeiliaid a'r cyhoedd â themâu ymchwil sy'n ymwneud â dementia a heneiddio. Mae Hand i Pocket Funshops yn cael eu cynnal ledled y byd mewn lleoedd cymunedol cyhoeddus, amgueddfeydd a chartrefi gofal preswyl, mewn dull traws-genhedlaeth, sy'n anelu at wneud yr ymchwil yn hygyrch ac yn gynhwysol. Darllenwch fwy am hyn yn: Hand i Pockets: Playfulness, fun and dementia. Kenning and Killick, Australian Journal of Dementia Care, Vol 4:2 April 2015

Making a Difference

Mae'r ymchwil hon a ariannwyd gan OPAN yn adeiladu ar ganfyddiadau ymchwil flaenorol ‘Permission to Play’ Cathy a ariannwyd gan AHRC gyda Phrifysgol Strathclyde ynghylch chwarëusrwydd, creadigrwydd a lles ym mywyd oedolion. Dangoswyd bod chwarëusrwydd Ludic yn cefnogi lles goddrychol, gan annog byw yn y foment, darparu gofodau meddyliol newydd sy'n ysgogi meddwl dychmygus. Mae'r ymchwil hon yn cwmpasu datblygiad gweithgareddau crefft newydd sy'n ymgorffori technolegau sy'n dod i'r amlwg, i hyrwyddo chwarae penagored, heb nod, ar gyfer pobl â dementia cam hwyr. Mae wedi dwyn ynghyd ystod o arbenigwyr o feysydd gofal iechyd, dylunio a thechnoleg, mewn ymchwil dylunio cyfranogol. 

Mae prosiectau ymchwil blaenorol eraill yn cynnwys: lluniadu a lles, ymchwiliadau gan ddefnyddio technoleg print digidol 2 a 3D i archwilio canfyddiad synhwyraidd; prosesau crefftio a defnyddio dwylo; creadigrwydd cydweithredol gan ddefnyddio technoleg ddigidol. Mae mwy o wybodaeth am ymchwil flaenorol Cathy ar: 
www.cathytreadaway.com

Principal Publications, Exhibitions and Awards

 • 2020 Treadaway C., Pool, J., and Johnson, A. (2020) ‘Sometimes a hug is all you need,’ Journal of Dementia Care, Nov/Dec 2020 Vol 28:6 pp 32-34
 • 2020 Treadaway, C. (2020) ‘Personalization and Compassionate Design,’ chapter 4, pp.49 in ‘HCI and Design in the Context of Dementia’ Eds. Brankaert, Rens and Kenning, Gail. Human-Interaction (Series Eds. Tan, D. and Vanderdonckt, J.) Pub. Springer International Publishing, Switzerland. ISBN 978-3-030-32834-4 DOI: 10.1007/978-3-030-32835-1
 • 2019 Treadaway, C., Fennell, J., Taylor A. & Kenning G. (2019) ‘Designing for playfulness through compassion: design for advanced dementia’, Design for Health Journal, 3:1, 27-47, DOI: 10.1080/24735132.2019.1593295
 • 2019 Treadaway, C., Fennell, J., Prytherch, D., Kenning, G. and Walters, A. (2019) ‘Designing for well-being in late stage dementia’ Chapter 10 (pp 136-151) in Coles, R. (Ed.), Costa, S. (Ed.), Watson, S. (Ed.). Pathways to Well-Being in Design: Examples from the Arts,
 • 2018 Kenning, G. & Treadaway, C. (2018) ‘Designing for Dementia: Iterative Grief and Transitional Objects’ Design Issues 34:1, 42-53 January 2018 - special issue on Mortality: DOI10.1162/DESI_a_00475
 • 2018 Treadaway, C., Taylor, A. & J. Fennell (2018) ‘Compassionate design for dementia care’, International Journal of Design Creativity and Innovation, Vol. 7:3 DOI: 10.1080/21650349.2018.1501280
 • 2018 Treadaway, C. (2018)  'LAUGH: playful objects in advanced dementia care' The Journal of Dementia Care July/August 2018 Vol 26 No 4 pp24-26
 • 2018 Treadaway, C., Taylor, A. & Fennell, J. (2018) Compassionate Creativity: Co-design for advanced dementia.’ Proceedings of the Fifth International Conference on Design Creativity (ICDC2018) Bath, UK, January 31st – February 2nd 2018 
 • 2018 Treadaway, C., Fennell, J., Prytherch, D., Kenning, G., Prior, A. and Walters, A. (2018) Compassionate Design: How to Design for Advanced Dementia – a toolkit for designers, Pub. Cardiff Met University, ISBN 978-0-9929482-8-3
 • 2018 Treadaway, C., Fennell, J., Taylor, A. and Kenning, G. (2018) 'Designing for playfulness through compassion: design for advanced dementia' In Proceedings of the 5th conference on Design4Health, Editors: Christer, K., Craig, C., & Wolstenholme, D. Sheffield 4th-6th September 2018 ISBN: 978-1-84387-421-8 https://research.shu.ac.uk/design4health/wp-content/uploads/2018/09/686.pdf
 • 2017 Kenning, G. & Treadaway, C. (2017) ‘Conversations at the edge of play.’ Continuum Journal of Media & Cultural Studies 31(4): 1-13
 • 2016 ‘LAUGH: designing to enhance positive emotion for people living with dementia,’ Treadaway, C., Kenning, G., Prytherch, D., & Fennell, J. 10th Design and Emotion Conference, Amsterdam, September 2016
 • 2016 ‘Avenues, Values, and the Muse: An ethnographic study of creative activity to support the wellbeing of residents living with dementia in residential care.’ Coleman, S., Treadaway, C., & Loudon, G. (2016), 10th Design and Emotion Conference, Amsterdam, September 2016
 • 2016 ‘Designing for wellbeing in late stage dementia.’ Treadaway, C., Fennell, J., Kenning, G., Prytherch, D., & Walters A. Proceedings of WELL-BEING 2016: Co-Creating Pathways to Well-Being, The Third International Conference Exploring the Multi-Dimensions of Well-Being, Birmingham City University, 5th- 6th September 2016
 • 2016 ‘From Product to Process: Reframing design research methods to support well-being in the dementia care environment,’ Coleman, S., Treadaway, C., & Loudon, G. Proceedings of WELL-BEING 2016: Co-Creating Pathways to Well-Being, The Third International Conference Exploring the Multi-Dimensions of Well-Being, Birmingham City University, 5th- 6th September 2016
 • 2016 ‘In the Moment: designing for late stage dementia’Treadaway, C., Prytherch, D., Kenning, G. & Fennell, J. in: P. Lloyd & E. Bohemia, eds., Proceedings of DRS2016: Design + Research + Society - Future-Focused Thinking, Volume 4, pp 1442-1457, DOI: 10.21606/drs.2016.107 ISSN 2398-3132 Design Research Society Conference 2016, Brighton, June 27-30
 • 2016 ‘Crafting Textiles in the Digital Age: Printed Textiles’, Treadaway, C., Chapter 1 in Crafting Textiles in the Digital Age, Eds: Nimkulrat, N., Kane, F., Walton, K. Pub. Bloomsbury Academic
 • 2016 ‘Sensor e-Textiles: person centered co-design for people with late stage dementia.’ Treadaway, C, & Kenning, G. Working with Older People Journal, Vol. 20 Issue 2 pp. 76 – 85 http://dx.doi.org/10.1108/WWOP-09-2015-0022
 • 2015 Digital 3D Models of Heritage Artefacts: Towards a digital dream space.’ Younan, S and Treadaway, C. Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage, volume 2, issue 4, 2015, pp. 240 – 247
 • 2015 ‘Sensor e-Textiles: Designing for persons with late stage dementia.’ Treadaway, C., Kenning, G., Coleman, S. Design4Health International Conference, Sheffield July 2015
 • 2015 ‘Designing sensory e-textiles for dementia.’ Treadaway, C., Kenning, G., Coleman, S. (2015) Proceedings of the The Third International Conference on Design Creativity (3rd ICDC), Indian Institute of Science, Bangalore, India, 12th-14th January 2015 Eds. Chakrabarti, Amaresh; Taura, Toshiharu; Nagai, Yukari ISBN: 978-1-904670-60-5 pp. 235-232
 • 2014 ‘Designing for Positive emotion: ludic artefacts to support well-being for people with dementia.’ Treadaway, C., Kenning, G., Coleman, S. (2014). In: Juan Salamanca, Pieter Desmet, Andrés Burbano, et al. (eds) Colors of Care: 9th International Conference on Design and Emotion Bogota, Columbia: Design and Emotion Society; Universidad de Los Andes
 • 2013 ‘ Walk and draw: a methodology to investigate subjective wellbeing’, Treadaway, C. and Prytherch, D, Wellbeing 2013 International Conference, Birmingham City University, 24-25th July 2013
 • 2013 ‘Hidden Connections and Environmental Flows – how local walking interventions induce community positivity in urban locations.’ Prytherch D, Coles, R., Millman, Z., Treadaway, C. (2013) AHRC Connected Communities. Swindon: AHRC.
 • 2013 ‘Permission to Play: taking play seriously in adulthood’. Rogerson R, Treadaway, C., Lorimer, H., Billington, J., Fyfe, H. (2013) AHRC Connected Communities. Swindon: AHRC.
 • 2013 ‘Momentum’ exhibition, University Gallery, University of Hertfordshire, Hatfield. November 2012 – February 2013
 • 2012 ‘No time like the present’ Treadaway, C and Smith, K. 2nd International Conference on Design Creativity, Glasgow, UK, 18th-20th September 2012, Electronic Conference Proceedings Ed. Duffy, A, Nagai, Y. and Taura, T. Pub. The Design Society ISBN: 978-1-904670-40-7

Gwobrau diweddar 

• Prosiect LAUGH Grant Ymchwil Safonol AHRC 2015 
• 2015 SIP Rhyngwladol 
• Gwobr OPAN 2015 
• Tecstilau Synhwyraidd REIF 2014 i Bobl â Dementia 
• Cyllid Hadau 2014 'Dementia Aprons' Caerdydd Met 
• Ysgoloriaeth Ymweld 2014, Prifysgol Technoleg Sydney 
• Gwobr Dylunio Arloesi AHRC 2014 (Prifysgol Strathclyde) 
• Ysgoloriaeth Santander 2013 
• SIP Rhyngwladol 
2013 • Gwobr Arloesi Ymchwil 2013 (RIA) Prifysgol Metropolitan Caerdydd 
• Cyllid OPAN 2013 
• Rhwydwaith Cyfnewid Creadigol CEWN 2013, i- Prosiect ymchwil magine 
• Cronfa hadau Prifysgol Metropolitan Caerdydd 2013 Prosiect ymchwil i-Magine 
• 2012 SIP Grwp Gwalia 
• Cyllid Hadau 2012, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Gwneud Gwahaniaeth 
• Cymunedau Cysylltiedig 2012 AHRC - Llif Trefol (Prifysgol Dinas Birmingham) 
• Cymunedau Cysylltiedig AHRC 2012 - Chwarae Iach (Prifysgol Strathclyde) 
• Gwobr Cyfleoedd Rhyngwladol Cyngor Celfyddydau 2010 
• 2010 NAN Ewch i Weld Bwrsariaeth 
• Gwobr Academi Brydeinig 2010 
• Gwobr Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau 2007 (Coleg Ffasiwn Llundain) 
• Gwobr Sefydliad Gwyddoniaeth Cenedlaethol 2007 

Prosiectau Menter a / neu Gysylltiadau Diwydiannol 

Mae Cathy wedi ymgymryd â phrosiectau ymgynghori gyda nifer o gwmnïau ac asiantaethau gan gynnwys Cyngor Crefftau’r DU, Amgueddfa Genedlaethol Cymru a Llywodraeth Cynulliad Cymru

Modiwlau a addysgir:

Goruchwylio Ymchwil Doethurol (teitlau neu feysydd ymchwilio eang)

Creativity and creative practice 
Designing for dementia 
Creativity and wellbeing 
Digital technology and creativity: human factors and interface design, 
Craft and applied arts 
Digital print technology 
Hand use in creative processes