Bill Chambers

Screen-shot-2011-06-03-at-15.43.16-e1307112276971-150x100.pnge: bchambers@cardiffmet.ac.uk
w: www.billchambers.net
Meysydd Pwnc Arbenigol 

Yn arbenigo mewn Gwneud Printiau, mae gen i ddiddordeb mewn technolegau newydd a sut y gellir integreiddio'r rhain i'r prosesau gwneud printiau sy'n bodoli eisoes. Rwy'n fedrus wrth ddefnyddio dylunio cymorth cyfrifiadur (Adobe Illustrator, Photoshop ac In-Design) ac yn ei ddefnyddio wrth gynhyrchu fy ngwaith fy hun. Mae fy ngwaith yn adlewyrchu llawer o ddylanwadau, yn arbennig felly fy nghysylltiad ag India, Rajasthan lle cymerais ran mewn rhaglen gyfnewid yn y 90au a fy ymgysylltiad parhaus â byd dylunio ac argraffu tecstilau. Mae'r printiau rwy'n eu gwneud a fy swydd fel athro gwneud printiau yn cyd-fynd â meysydd crefft, technoleg a chelf gain yn gyfartal. 

Cymwysterau 

2002 Celf a Dylunio TAR (lefel uwchradd), Prifysgol Metropolitan Caerdydd (UWIC) 
1993 M.A. mewn Gwneud Printiau Celf Gain, Ysgol Gelf Chelsea, Llundain 
1992 B.A. Anrh. Gradd mewn Celf Gain (Anrhydedd Ail Ddosbarth Uchaf), Prifysgol Metropolitan Caerdydd (UWIC) 

Bywgraffiad 

Cefais fy magu yn Warwick a mynychais yr ysgol uwchradd yn Leamington Spa. Tref enedigol fy mam yw Trefynwy felly cefais fy ngeni yng Nghasnewydd 31.12.1968. Symudais i Gaerdydd ym 1989 i fynychu'r cwrs celf gain BA ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd (UWIC). Mae gen i ddau o blant ac rwy'n byw ym Mhenarth. Rwy'n aelod hir sefydlog o Weithdy Argraffu Caerdydd yn Nhreganna, Caerdydd ac ar hyn o bryd yn gweithredu fel eu trysorydd. Dros y blynyddoedd rwyf wedi bod yn hunangyflogedig fel arlunydd ac athro, gan gynnig gweithdai a dosbarthiadau meistr i amrywiaeth o sefydliadau ac unigolion. Rwyf hefyd wedi gweithio fel tiwtor rhan amser i Goleg Gwent ac yng Ngharchar Caerdydd. Rwy'n parhau i gynnig dosbarthiadau gan CPW ac yn gweithio fel arlunydd / gwneuthurwr printiau o fy stiwdio gartref. 

Prif Gyhoeddiadau, Arddangosfeydd a Gwobrau 

2011 Wrexham Print International, Memorial Gallery, Yale College
2010-11 Wales Rajasthan Exchange Exhibition, Jawahar Kala Kendra, Jaipur / Howard Gardens, Cardiff
2010 Deg/Ten Swansea Print Workshop Printmakers, Oriel Canfas, Cardiff
2010 Intaglio, St Davids Hall, Cardiff
2008 Wrexham Print International, Memorial Gallery, Yale College
2008 The Art of Bollywood, Staffordshire Town Hall Gallery
2007 Contemporary Welsh Printmakers, Swansea Grand Theatre
2007 Solo Exhibition, Washington Gallery, Penarth
2007 Showcase Artist, NB Gallery, Trowbridge
2000 Experiments in Print, Group exhibition of printmaking techniques conceived and curated by myself, Oriel Canfas, Cardiff.

Dyfarniadau 

Gwobr Creadigol Cymru 2011 Cyngor Celfyddydau Cymru. Byddaf yn archwilio cyfryngau newydd mewn gwneud printiau trwy weithio ar y cyd â staff y Cwrs Tecstilau Cyfoes yn UWIC i greu gweithiau newydd trwy arbrofi gyda phwyth digidol, torri laser a phrint digidol. Mae'r prosiect hwn yn seiliedig ar bensaernïaeth ac amgylchedd trefol Casnewydd a bydd yn arwain at gatalog ac arddangosfa yng Nghanolfan Gelf Glan yr Afon yng Nghasnewydd. 

Prosiectau Menter a / neu Gysylltiadau Diwydiannol 

Mae gen i gysylltiad agos â Gweithdy Argraffu Abertawe lle yn 2007-2008 cefais fy nghyflogi i ysgrifennu nodiadau manwl ar yr holl brosesau gwneud printiau a ymarferwyd yn y gweithdy a llawlyfr ar gyfer rheolaeth ymarferol. Rwy'n cynnal dosbarthiadau meistr rheolaidd mewn gwahanol ffurfiau ar wneud printiau, yn fwyaf diweddar cwrs ar gyfryngau digidol a gwneud printiau. 

Yn 2011 cefais Wobr Creadigol Cymru Cyngor Celfyddydau Cymru i archwilio cyfryngau newydd ym maes gwneud printiau. Gweithio ochr yn ochr â staff y Cwrs Tecstilau Cyfoes yn UWIC gan greu gweithiau newydd gan ddefnyddio cyfryngau digidol, torri laser a phrint digidol. 

Yr un flwyddyn cefais fy newis fel un o'r artistiaid sy'n cynrychioli SPW mewn Mewnforio / Allforio cyfnewidfa gyda Gweithdy Argraffu Caeredin gan arwain at argraffiad bach o brintiau, catalog ac arddangosfeydd yn y ddwy ddinas. 

Yn ddiweddar bûm yn gyflogedig dros fisoedd yr haf i gyflwyno gweithdai celf a chrefft am ddim i blant mewn gwyliau cerdd amrywiol gan gynnwys Glastonbury, WOMAD a Greenman.