Dr Ashley Morgan PhD MA BA (hons) FHEA

Screen-shot-2011-06-03-at-14.59.08-e1307109646842-150x100.pnge: asmorgan@cardiffmet.ac.uk
t: + 44 (0) 2920 416684
twitter: DrAshleymorgan1

Meysydd Pwnc Arbenigol 

Amrywedd, Rhyw a Hunaniaeth, y corff, Llawfeddygaeth Gosmetig, Hunaniaeth, Ffeministiaeth.  

Cymwysterau 

Llawfeddygaeth Gosmetig a Phrynwriaeth PhD 2005 - Prifysgol Sheffield 
1994 MA Athroniaeth a Chymdeithas Seiciatreg - Prifysgol Sheffield 
1993 BA (Anrh) Astudiaethau Iechyd a Pholisi Cymdeithasol - Prifysgol Canol Swydd Gaerhirfryn 

Bywgraffiad 

Bwystfil prin yw Dr Ashley Morgan, Cymdeithasegwr yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd. Mae hi wedi rhedeg ac addysgu modiwlau mewn Astudiaethau Iechyd, Cymdeithaseg ac Astudiaethau Seicogymdeithasol mewn sawl Prifysgol ledled y wlad, gan gynnwys Prifysgol Sheffield, Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Dwyrain Llundain. Hi oedd y Cyfarwyddwr Rhaglen gwreiddiol ar gyfer Astudiaethau Cyfryngau BA gyda Diwylliannau Gweledol ym Met Caerdydd. Yna ysgrifennodd a lansiodd y gydran theori ar gyfer y Rhaglen Israddedig gyfan yn yr Ysgol Celf a Dylunio, a elwir ar hyn o bryd yn 'Constellation'. Mae ei diddordebau ymchwil mewn llawfeddygaeth gosmetig ac yn fwy diweddar, gwrywdod, yn enwedig gwrywdod gwenwynig mewn diwylliant poblogaidd, gwleidyddiaeth, a lleoliadau dosbarth gweithiol, ymgorfforiad gwrywdod a diffyg rhywioldeb. Mae hi hefyd yn ymchwilio i fenywod hŷn a chynrychioliadau o'r corff sy'n heneiddio mewn diwylliant poblogaidd ac mewn testunau cyfryngau cymdeithasol ar wnïo.

Ymchwil gyfredol 

Mae ei hymchwil gyfredol yn archwilio hunaniaeth wrywaidd ar y teledu a phwysigrwydd y Corff i fyfyrwyr Celf a Dylunio. 

Prif Gyhoeddiadau,  Arddangosfeydd a Gwobrau

Darlithoedd Cyhoeddus 

Sex, Steelworks and Sherlock: A Synopsis of Current Research on Masculinity, Cardiff School of Art & Design, 21 Feb 2019.


Ymgysylltu â'r Cyhoedd 
Mae Ashley wedi cyfrannu'n rheolaidd at y canlynol:  
BBC Radio Wales fel cyfrannwr  cyfryngau ac i drafod ymchwil ar wella cosmetig plant. 
ITV i drafod ei hymchwil ar Lawfeddygaeth Gosmetig. 
Aelod o'r panel ar ryw ar gyfer The Taming of the Shrew gan Jo Clifford, ar gyfer Theatr y Sherman, Caerdydd. 
Ar hyn o bryd mae hi'n gweithio ar brosiect teledu gyda theledu bodlon fel cyfrannwr ac arbenigwr rhywedd ar gyfer Netflix.  
Sôn am Amrywioldeb Gwenwynig ar gyfer Wythnos Amrywiaeth Ysgol yr Eglwys Newydd yng Nghaerdydd.  
Cafodd Ashley ei gyfweld yn ddiweddar gan newyddiadurwr The Guardian, Owen Jones am iechyd meddwl ymhlith dynion y Mileniwm.  Publications
Morgan, A (2019) Why the Terms Unisex and Gender Neutral are not Fit for Purpose in Contemporary Clothing and Fashion, Journal of Textile Science and Fashion Technology, ISSN: 2641-192X, DOI: 10.33552/JTSFT.2019.02.000537.

Morgan, A (2019) Why shouldn't men wear skirts? The Conversation, March 14th.  https://theconversation.com/why-shouldnt-men-wear-skirts-112623

 Morgan, A (2019) The real problem with toxic masculinity is that is assumes there is only one way of being a man, The Conversation, Feb 7th.  https://theconversation.com/the-real-problem-with-toxic-masculinity-is-that-it-assumes-there-is-only-one-way-of-being-a-man-110305

 Morgan, A (2019) How celebrity non-experts and amateur opinion could change the way we acquire knowledge, The Conversation, Jan 2nd.  https://theconversation.com/how-celebrity-non-experts-and-amateur-opinion-could-change-the-way-we-acquire-knowledge-106002

 Morgan, A. (2018), 'The suit maketh the man: Masculinity and social class in Kingsman: The Secret Service (Vaughn, 2014)', Clothing Cultures, 5:3, pp.359–376, doi: 10.1386/cc.5.3.359_1

 Morgan, A  (2017) Cosmetic procedures: Ethical Issues,  http://nuffieldbioethics.org/wp-content/uploads/Cosmetic-procedures-Expert-consultation-analysis.pdf.  

 Morgan, A (2015) 'The Rise of the Geek: Exploring Masculine Identity in The Big Bang Theory' (2007), Masculinities: A Journal of identity and Culture, Vol: 2: 31-57.  

 Morgan, A and Walters, A (2011) Practice Based Research – The 'Cinderella' Problem,  

http://www.sd.polyu.edu.hk/DocEduDesign2011  

 Morgan, A and Weir, I. (2009) 'Is visibility a 'trap'?: Exploring the autonomy of the observer/d in the computer game, 'Gridlocked'. WIRAD 1st National Symposium for Emerging Art & Design Researchers Conference Proceedings.   

 Morgan, A. (2006) 'Evaluating Risk and Pain in Elective Cosmetic Surgery', Health, Disease and Illness, Vol: 30: 4.  

 

Publications Pending
Morgan, A. (2019) 'Sex doesn't alarm me': Exploring heterosexual male identity in BBC's Sherlock. Journal of Popular Television, September, 2019.

Morgan, A. (2019) Sherlock Holmes and the Case of Toxic Masculinity for Niles Goins, M, Faber McAlister, J and Alexander, B.K (eds.) The Routledge International Handbook of Communication and Gender, forthcoming.


Dyfarniadau 

Cymrawd yr Academi Addysg Uwch 2011 

Goruchwyliwr PhD  

Mae gan Ashley ddiddordeb mewn goruchwylio Phds ar wrywdod, rhyw a rhywioldeb - yn enwedig mewn Cyd-destunau Celf neu Ddylunio. Goruchwyliwr ar gyfer y darpar PhDau canlynol: Researching into Sex Toys and Heterosexual Men. Refiguring the Kamasutra for Contemporary Women in India