Anna Lewis

a-staples-150px.jpge-bost: allewis2@cardiffmet.ac.uk
t: 02920 205898

 


Wrth i Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd sefydlu yn ei lleoliad newydd ar Gampws Llandaf, rwy'n dechrau fy rôl newydd fel Derbynnydd a Chynorthwyydd Gweithrediadau ar gyfer yr ysgol. Byddaf yma fel y 'rheng flaen' neu'r pwynt cyswllt cychwynnol yn darparu gwybodaeth i staff a myfyrwyr fel ei gilydd. Mae croeso i chi ddod i ddweud helo. 

Bywgraffiad 

Cefais fy magu yn nhref glan y môr Y Barri, cyn rhedeg yn bell iawn, iawn i Gaerdydd i gwblhau gradd mewn Newyddiaduraeth, Ffilm a'r Cyfryngau ym Mhrifysgol Caerdydd; gan ddilyn yn ôl troed llu o fyfyrwyr o fy mlaen arhosais i fyw yng Nghaerdydd am saith mlynedd arall ar ôl i'm dyddiau myfyriwr ddod i ben. Y mwyafrif o'r amser hwn bûm yn gweithio i Wasanaethau Llywodraethwyr yn Adran Addysg Cyngor Caerdydd lle bûm yn darparu cyngor, cefnogaeth ac arweiniad i lywodraethwyr ysgolion ledled Caerdydd yn ogystal â chynnal gweinyddiaeth ar gyfer amrywiaeth o sesiynau hyfforddi am ddim sydd ar gael i lywodraethwyr. Yn yr amser hwn es i trwy nifer o wahanol newidiadau lliw gwallt a deuthum yn dipyn o arbenigwr ar lungopïwyr Canon a chronfa ddata System Rheoli Addysg. 

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf symudais yn ôl i Ynys y Barri lle rwy'n treulio llawer o fy amser ar y traeth gyda fy Border Collie, Ezio. Rwyf hefyd yn hoffi ymwneud â ffotograffiaeth a phaentio yn fy amser hamdden, gan ddefnyddio'r arfordir a'r ffair / arcedau ar gyfer llawer o fy ysbrydoliaeth ddiweddar. Rwy'n caru cerddoriaeth, o acwstig ac indie i pync a metel ond rwy'n hoff iawn o gerddoriaeth fyw yn arbennig, ac yn aml gellir dod o hyd i mi mewn gigs lleol ac yn mwynhau helpu i hyrwyddo'r sin gerddoriaeth leol. Rwyf hefyd yn ymwneud â'r 2il gynghrair fowlio fwyaf yn y DU o'r enw Punk Rock Bowling sydd ag 80+ o aelodau ac sy'n cwrdd bob yn ail ddydd Sul; Rhaid imi ychwanegu nad yw hyn yn golygu fy mod yn dda am fowlio mewn unrhyw ffordd - ond ymddengys fy mod yn dda am annog eraill i fod yn wych ac ennill gemau er gwaethaf fy mewnbwn!