Alison Davies FHEA TAR

Screen-shot-2011-12-12-at-16.35.59-150x100.pngDiplomâu Ôl-raddedig: Dyfodol Tecstilau, Central St Martins TAR FHEA
e-bost: adavies@cardiffmet.ac.uk

Meysydd Pwnc Arbenigol 

Deunyddiau'r Dyfodol 
Cynaliadwyedd 
Tecstilau
Ffasiwn
Yr ardal tu mewn

Cymwysterau 

Sgiliau Proffesiynol ac Ymchwil Tystysgrif Ôl-raddedig: Celf a Dylunio, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Mawrth 2012.
Diplomâu Ôl-raddedig: Deunyddiau'r Dyfodol, Ysgol Gelf a Dylunio Central St Martins. 
FHEA, TAR.
BA Anrh Ffasiwn a Thecstilau Prifysgol Caerfaddon
Ysgol Nyrsio RGN Hastings  

Bywgraffiad 

Fy angerdd yw archwilio gwyddorau a thechnolegau sy'n dod i'r amlwg, prosesau a deunyddiau newydd yn ogystal â thueddiadau cyfredol a mewnwelediadau ymddygiadol er mwyn cynhyrchu senarios dylunio, dyfaliadau, arteffactau a chymwysiadau newydd a fydd yn helpu i gyfrannu at yfory mwy cynaliadwy. Mewn cydweithrediad â thîm o fforwyr i baratoi ar gyfer alldaith i Begwn y De, y nod cyffredinol oedd cynhyrchu deunydd a oedd yn ddeallus / amddiffynnol. Roedd y deunydd a sefydlwyd gennym yn deillio o Airgel, a phrofodd i fod yn alldaith a chydweithrediad llwyddiannus. 

Rwy'n ddylunydd llawrydd ac wedi dangos fy ngwaith yn rheolaidd yn Heimtext ac Premier Vision. Rwy'n aelod o Ymchwil a Dylunio Sefydliad Cymru a DIGIT. Rwy'n parhau i ddatblygu fy nyluniadau fy hun, gan ganolbwyntio ar dechnolegau newydd a deunyddiau craff. Rwyf wedi ennill llawer iawn o ymchwil berthnasol trwy ryngweithio â grŵp Ymchwil Tecstilau CSAD.  

Aelod o VIII Bienal International / 8th International Biennial World Textile Art Madrid, 2019 ers Tachwedd 25, 2018.

Ymchwil gyfredol 

Mae fy ymchwil dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf wedi fy arwain at ddatblygiad deunyddiau craff sy'n newid yn gyflym ac yr wyf yn credu eu bod yn hanfodol i ddyfodol y diwydiant ac rwy'n teimlo y dylai fod yn elfen bwysig sydd wedi'i hymgorffori trwy gydol 3 blynedd y cwrs Tecstilau. Roeddwn yn ddigon ffodus i ennill profiad gwaith yn Japan am 4 mis a bûm yn gweithio ochr yn ochr â rhai o ddylunwyr tecstilau gorau Japan yn y ddisgyblaeth ddylunio gyfredol heddiw fel: Reiko Sudo cyfarwyddwr dyluniadau Nuno, Yoshika Hishinuma. Hefyd wedi profi diwydiant tecstilau Japan, o'r deunydd wedi'i grefftio â llaw i'r dechnoleg ddiweddaraf. Yr ymchwil hyd yma yw: To investigate how Future Materials and New Technologies could benefit Inclusive Design. Rwyf ar fin ymuno i gael fy Mphil / Phd dan oruchwyliaeth Jane McCann sy'n un o'r ymchwilwyr rhagorol yn y maes hwn. 

Prif Gyhoeddiadau, Arddangosfeydd a Gwobrau 

Design Critique ar gyfer Laurence king yn cyhoeddi 2009 / presennol   

Ymgynghorydd Technoleg Smart 2006 - y presennol  

Dylunydd Llawrydd 1999 - y presennol 

Ymgynghorydd Dylunio 1999 - y presennol  

Arddangosfa yn 'Urban Outfitters High Street Kensington 2004 

Arddangosfa Tecstilau ar y Cyd yng Nghanolfan y Mileniwm 2006  

Arddangos a gwerthu darnau celf tecstilau mewn sawl Oriel yng Nghaeredin ar sawl achlysur. 

Arddangosfa Staff ar y Cyd 2015/16/17/18 Academi Celfyddydau Caerdydd  

Gwobrau  
Cymrodoriaeth mewn Addysg 2010 

Prosiectau Menter a / neu Gysylltiadau Diwydiannol 

IKEA Caerdydd, Melin Tregwynt, John Lewis, cynhyrchion Gofal Iechyd Pelican.  

Reiko Sudo - Dyluniadau Nuno. Cysylltiadau parhaus â Reiko Sudo a pherthynas barhaus ar ôl treulio amser yn gweithio gyda hi yn Japan, ar sawl achlysur.