Nick Thomas (ef/fe) MA FHEA

l-padfield-150px.jpgDarlithydd mewn Dylunio Ffasiwn
e: ndthomas@cardiffmet.ac.uk


Meysydd cyfrifoldeb

Dylunio Ffasiwn a Thecstilau

Cymwysterau

BA (Anrh) Dosbarth 1af, Ffasiwn/Tecstilau, UWE Bryste, 2007
MA, Rhagoriaeth, Arloesedd Dylunio Tecstilau, Prifysgol Nottingham Trent, 2016

Bywgraffiad

Graddiodd Nick o BA (Anrh) Ffasiwn/Tecstilau UWE yn 2007 lle enillodd y Wobr Aur fawreddog yn Wythnos Ffasiwn Graddedigion (GFW).

Am y naw mlynedd nesaf, bu’n gweithio fel dylunydd gweuwaith ffasiwn yn y sectorau moethus a’r stryd fawr, wedi’i leoli yn y DU a thramor. Yn 2016 dychwelodd Nick i’r DU i astudio ar yr MA Arloesedd Dylunio Tecstilau ym Mhrifysgol Nottingham Trent lle datblygodd ymchwil yn seiliedig ar ymarfer gyda ffocws ar gynhwysedd o fewn celf a dylunio.

Yn ei yrfa addysgu, mae Nick yn angerddol am arferion dylunio cynaliadwy. Gan weithio gyda thechnolegau analog a digidol, mae'n annog myfyrwyr i arloesi gyda phrosesau a deunyddiau, gan archwilio sut i ail-ddychmygu a lleihau gwastraff.