Jorgie Buck

j-buck.jpgTechnegydd Arddangoswr mewn Technoleg Dillad
e: jeabuck@cardiffmet.ac.uk


Meysydd cyfrifoldeb

Technegydd Arddangoswr mewn Technoleg Dillad

Cymwysterau

Gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf mewn Dylunio Ffasiwn

Bywgraffiad

Ar ôl graddio gyda Gradd Dosbarth Cyntaf mewn Dylunio Ffasiwn ymunodd Jorgie Buck â'r diwydiant Ffasiwn gan weithio fel Dylunydd Dillad Plant. Gan ddylunio yn y diwydiant am nifer o flynyddoedd yn ogystal â gweithio’n llawrydd ar gyfer amrywiaeth o frandiau, ymunodd Jorgie â ni yn ddiweddarach ym Met Caerdydd gan arbenigo mewn dysgu Ffasiwn Digidol. Gyda sgiliau digidol yn y diwydiant ffasiwn yn dod yn llai dymunol ac yn fwy hanfodol, mae ehangder gwybodaeth Jorgie am y diwydiant yn rhywbeth y mae’n ymfalchïo ynddo ac yn ei rannu gyda myfyrwyr yn y gobaith o’u gweld yn datblygu i fod yn ddylunwyr llwyddiannus.