Ein Cwricwlwm

Mae’r cwricwlwm rhyngddisgyblaethol arloesol yn Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd yn caniatáu i’n myfyrwyr wneud cysylltiadau creadigol y tu hwnt i’w maes pwnc, gan ehangu eu gorwelion trwy brofiadau Newydd ac amrywiol. Mae pob blwyddyn o’n cyrsiau gradd israddedig wedi’i hadeiladu ar dair cydran graidd- modiwlau Pwnc, Maes a Chytser:

Pwnc

Dyma eich arbenigedd, lle rydych chi'n perthyn, y cartref yn ystod eich amser yn y brifysgol.

Byddwch yn canolbwyntio ar fodiwlau pwnc a fydd yn eich trochi yng nghysyniadau ac arferion y radd o'ch dewis.

Cewch eich herio'n greadigol ac yn academaidd, wrth adeiladu eich sgiliau trwy gymryd rhan mewn gweithdai, sesiynau tiwtorial a phrosiectau ymarfer stiwdio.

Maes

Mae modiwlau maes yn eich cyflwyno i waith rhyngddisgyblaethol. Byddwch yn dod ar draws syniadau a phrofiadau newydd o ddisgyblaethau eraill trwy lens o’ch dewis bwnc.

Fe’u dyluniwyd i wneud i chi edrych i fyny o’ch cmwpas mewn cydweithrediad â myfyrwyr o gyrsiau eraill, gan sylwi ar wahaniaethau a thebygrwydd ac ehangu eich safbwynt.

Mae yna amrywiaeth o brosiectau i chi ddewis eu harchwilio a phrofiadau newydd i roi cynnig arnyn nhw. Gallwch chi ddechrau meddwl am y math o arlunydd, dylunydd, gwneuthurwr neu bensaer rydych chi am fod, rhoi cynnig ar syniad busnes, gweithio ochr yn ochr â phrosiect ymchwil neu fynd ar daith astudio dramor.

Cytser

Mae’r modiwlau hyn yn eich cyflwyno i’r syniadau, theory ac astudiaethau cyd-destunol ehangach sy’n ymwneud â’r ddisgyblaeth o’ch dewis.

Byddwch yn dysgu sut mae celf a dylunio yn cyfrannu at, ac yn cael ei ddylanwadu gan, rwydwaith o leoliadau cymdeithasol, diwylliannol, amgylcheddol, technolegol ac athronyddol cyfoes a hanesyddol.

Gallwch ddewis astudio pwnc yn fwy manwl a chynhyrchu ystod o waith ysgrifenedig/ymarferol mewn ymateb. Yn nodweddiadol, bydd myfyrwyr yn cynhyrchu ystod o waith ysgrifenedig/ymarferol mewn ymateb.

Yn nodweddiadol, bydd myfyrwyr yn cynhyrchu traethawd hir, papur cynhadledd, cynllun busnes, neu gyfuniad o theory ac ymarfer.