Hafan>Gyn-fyfyrwyr>Dosbarth 2021

Dosbarth 2021

Ni waeth ble mae bywyd yn mynd â chi ar ôl y brifysgol, rydyn ni yma i'ch cefnogi chi ar eich taith a'ch helpu i ymgysylltu â chymuned Met Caerdydd. 

Fel cyn-fyfyrwyr, byddwch chi'n elwa o fod yn rhan o gymuned Met Caerdydd am weddill eich oes.

Byddwn yn eich helpu i: 

  • cadw mewn cysylltiad â'r Brifysgol
  • cyrchu adnoddau a chyngor gyrfaoedd
  • cyrchu buddion fel ein Gostyngiad Astudio Pellach a chefnogaeth gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd.

Hynt Graddedigion 

Mae'r Arolwg Hynt Graddedigion yn arolwg cenedlaethol a anfonir at holl raddedigion y DU. Mae eich ymateb gwerthfawr yn ychwanegu at lais cyfunol graddedigion ledled y DU a bydd yn ysbrydoli ac yn hysbysu myfyrwyr y dyfodol. 


Cofrestrwch ar gyfer eich cyfrif cyn-fyfyrwyr

Mae cyfrif cyn-fyfyrwyr yn eich galluogi i gadw'ch manylion cyswllt a'ch dewisiadau cyfathrebu yn gyfredol. 

Gallwch hefyd gofrestru ar gyfer ein Cylchlythyrau Cyn-fyfyrwyr chwarterol, sy’n rhoi gwybod i chi am y gefnogaeth yrfa ddiweddaraf, adnoddau graddedigion a newyddion Met Caerdydd!

Cofrestrwch ar gyfer cyfrif cyn-fyfyrwyr neu fewngofnodwch i ddiweddaru'ch cyfeiriad e-bost a'ch rhif ffôn.

Cefnogaeth Gyrfaoedd i Raddedigion

Am hyd at 3 blynedd ar ôl i chi raddio, gallwch gyrchu cymorth gan ein Gwasanaeth Gyrfaoedd. Gall ein Cynghorwyr Cyflogadwyedd a'n Ymgynghorwyr Gyrfaoedd roi cyngor ar ysgrifennu CV, awgrymiadau cyfweliad, neu helpu chi i chwilio am swydd.

Darganfyddwch fwy am gefnogaeth gyrfaoedd

Tystysgrifau a thrawsgrifiadau

Angen copi o'ch tystysgrif neu drawsgrifiadau, neu am ddysgu am Wirio Dyfarniadau?


Buddion a gwasanaethau

Gall graddedigion Met Caerdydd manteisio ar fuddion, gwasanaethau a gostyngiadau gwych, fel Gostyngiad Astudio Pellach 25% ar gyfer rhaglenni ôl-raddedig a addysgir!

Darganfyddwch fwy am yr holl fanteision rydych chi'n eu derbyn fel cyn-fyfyriwr Met Caerdydd.