Hafan>Llety>Taliad Blaendal

Taliad Blaendal

Myfyrwyr y DU a'r UE

Mae'n ofynnol i fyfyrwyr y DU a'r UE dalu blaendal o £200 sy'n ad-daladwy ar yr amod nad oes unrhyw ddifrod wedi'i achosi neu fod rhent yn ddyledus ar ddiwedd y contract.

Sylwch na fydd allwedd ystafell yn cael ei rhoi heb i Met Caerdydd dderbyn blaendal.


Myfyrwyr Rhyngwladol

Mae'n ofynnol i fyfyrwyr rhyngwladol dalu blaendal o £500 a delir trwy'ch cais am lety i'r Swyddfa Ryngwladol. Gellir ad-dalu'r blaendal ar yr amod nad oes unrhyw ddifrod wedi'i achosi neu fod rhent yn ddyledus ar ddiwedd y contract.

Sylwch na fydd allwedd ystafell yn cael ei rhoi heb i Met Caerdydd dderbyn blaendal.