Hafan>Ynglŷn â Ni>Pwy ydym ni

Mwy na geiriau

Wedi'i wreiddio yng Nghymru sydd â chyrhaeddiad rhyngwladol, mae Prifysgol Fetropolitan Caerdydd yn sefydliad sy'n canolbwyntio ar y byd ac mae'n enw da iawn am ein gwaith gyda diwydiant a phroffesiynau. 

Rydym yn darparu addysg, ymchwil ac arloesi mewn partneriaeth â'n myfyrwyr a chyflogwyr blaenllaw yn y diwydiant. Wrth gydweithio, rydym yn helpu ein myfyrwyr a'n staff i wneud cyfraniadau rhagorol i gymdeithas, yr economi a diwylliant yn lleol, yn genedlaethol ac yn fyd-eang. 

Yr Athro Cara Aitchison
Enw da wedi'i adeiladu ar sylfaen gref
Mae gan Met Caerdydd enw da sydd wedi hen ennill ei swydd sy'n paratoi myfyrwyr i gyflawni canlyniadau graddedigion a chyflawni bywydau.
Lori'r Gwasanaeth Gwaed
Chwarae ein rhan: ymateb i bandemig byd-eang
Rydym wedi aros yn driw i'n gwerthoedd drwy gydol pandemig y coronafeirws byd-eang, gan gymhwyso ein hymagwedd foesegol at bob ymrwymiad a wnawn.
Myfyriwr mewn gorchudd wyne
Rhoi lles wrth wraidd popeth
Yr ydym yn canolbwyntio, fel y mae bob amser, ar sicrhau bod gan fyfyrwyr yr hyn sydd ei angen arnynt i ymgysylltu'n llwyddiannus â'u haddysg prifysgol.

HUG gan Laugh
Dylunio gyda phwrpas: y HUG synhwyraidd yn helpu pobl â dementia
Mae'r HUG™ wedi ennill diddordeb pellgyrhaeddol ar ôl cael effaith fuddiol.

Placing a social distancing
Harneisio grym chwaraeon yn y gymuned
Mae Campws Agored yn progtramme cydweithredol sy'n difrïo cyfleoedd i bobl o fewn a thu hwnt i Ddinas-ranbarth Caerdydd.
Silf lyfrau lliwgar
Meithrin arloesedd yn lleol ac yn fyd-eang
Mae ein Hacademïau Byd-eang yn dod â myfyrwyr, ymchwilwyr a rhanddeiliaid ôl-raddedig o Gymru a ledled y byd at ei gilydd.