Ynglŷn â Ni>Cynaliadwyedd>Newyddion a Digwyddiadau

Newyddion a Digwyddiadau

Digwyddiadau

Digwyddiadau i edrych ymlaen atynt:

 • Gweithdai Cynaliadwyedd Gwiwerod Gwyrdd
 • Wythnos Ewch yn Wyrdd
 • Diwrnodau Cymunedol
 • Caffis Atgyweirio, gan gynnwys Meddyg Beiciau
 • Digwyddiadau Campws Draenog-Gyfeillgar, gan gynnwys:
  • Arolygu Draenogod
  • Pigo Sbwriel i Fyfyrwyr a Staff
 • Ymweliadau Beehive
 • Digwyddiadau Masnach Deg

Digwyddiadau i Ddod

Hyfforddiant Arolwg Draenogod – Mae Met Caerdydd yn gweithio tuag at y Wobr Arian am Gampws Draenog-Gyfeillgar ac felly'n cwblhau dau Arolwg Draenogod ar y Campws. Cynhelir y sesiwn hyfforddi, dan arweiniad Jo Wilkinson o Hedgehog Friendly Campus, dros Zoom ar 14 Gorffennaf 3yp-4.30yp, e-bostiwch Sustainability@cardiffmet.ac.uk i archebu'ch lle a chyrchu'r ddolen Zoom.

Codi sbwriel – 24 Gorffennaf, 10am – 11.30am, yng nghwmni Cadwch Gymru'n Daclus a MetHeini. Bore llawn hwyl gyda'r opsiwn o wisg ffansi (thema môr-ladron), yn codi sbwriel wrth loncian. Mae croeso i bawb. Darparir offer a bydd pawb yn twymo i fyny cyn dechrau. Archebwch eich lle ar-lein yma.

Cyflwyniad i Fyfyrwyr: Archwilydd Amgylcheddol– 14 Hydref 2021, 3pm i bawb sydd â diddordeb mewn mynychu'r sesiynau ar gyfer 26 a 27 Hydref 2021. E-bostiwch Sustainability@cardiffmet.ac.uk i archebu'ch lle.

Hyfforddiant i Fyfyrwyr: Archwilydd Amgylcheddol – Cynhelir sesiynau ar 26 a 27 Hydref 2021 – sesiwn diwrnod cyfan, 8 lle ar gael bob dydd. E-bostiwch Sustainability@cardiffmet.ac.uk i fynegi'ch diddordeb. 


Casgliadau sbwriel ar gyfer staff, myfyrwyr a'r gymuned

Cyncoed

6 Hydref, 12pm – 1.30pm https://www.eventbrite.co.uk/e/162681800645

15 Hydref, 12pm – 1.30pm https://www.eventbrite.co.uk/e/162684051377

3 Tachwedd, 12pm – 1.30pm https://www.eventbrite.co.uk/e/162687409421

12 Tachwedd, 12pm – 1.30pm https://www.eventbrite.co.uk/e/162687601997

24 Tachwedd, 12pm – 1.30pm https://www.eventbrite.co.uk/e/162687748435

Llandaff

29 Medi, 12pm – 1.30pm https://www.eventbrite.co.uk/e/162688398379

8 Hydref, 12pm – 1.30pm https://www.eventbrite.co.uk/e/162688602991

20 Hydref, 12pm – 1.30pm https://www.eventbrite.co.uk/e/162688811615

5 Tachwedd, 12pm – 1.30pm https://www.eventbrite.co.uk/e/162688992155

17 Tachwedd, 12pm – 1.30pm https://www.eventbrite.co.uk/e/162689152635

Plas Gwyn

1 Hydref, 12pm – 1.30pm https://www.eventbrite.co.uk/e/162690496655

13 Hydref, 12pm – 1.30pm Https://www.eventbrite.co.uk/e/162691058335

22 Hydref, 12pm – 1.30pm https://www.eventbrite.co.uk/e/162691172677

10 Tachwedd, 12pm – 1.30pm https://www.eventbrite.co.uk/e/162691285013

19 Tachwedd, 12pm – 1.30pm https://www.eventbrite.co.uk/e/162691445493Diolch i bawb sydd wedi cefnogi ein digwyddiadau blaenorol. Rydym yn edrych ymlaen at eich gweld chi i gyd eto a chwrdd â'n myfyrwyr a'n staff newydd. Yng ngoleuni'r sefyllfa fyd-eang bresennol, fodd bynnag, mae digwyddiadau yn debygol o gael eu cyflwyno'n wahanol e.e. gweithdai ar-lein.

Yn ddiweddar, mae Campws Cyntaf wedi darparu Blychau Potensial i ysgolion cynradd lleol - thema Blwch 3 yw Cynaliadwyedd. 

Os ydych chi eisiau mwy o wybodaeth am ein gwaith cynaliadwyedd a'n digwyddiadau gallwch ein dilyn ar ein cyfryngau cymdeithasol (dolenni isod) neu gysylltu â Sustainability@cardiffmet.ac.uk   gyda'ch ymholiadau.