Ynglŷn â Ni>Cynaliadwyedd>Cyllid a Moeseg

Cyllid a Moeseg

​​​​

​Statement on investment page 4...

​"f) The review of the Ethical Investment Policy - no investments to report during the period and 


Nod y Polisi Masnach Deg a'r Polisi Buddsoddiad Moesegol yw rhoi llais i'r holl randdeiliaid (staff, myfyrwyr, undebau llafur) mewn materion amgylcheddol, cynaliadwyedd a moesegol trwy Lywodraethu. Mae'r Pwyllgor Cynaliadwyedd a'r Pwyllgor Adnoddau yn darparu cyfleoedd ar gyfer ymgysylltu a herio. Rhagor o wybodaeth am Lywodraethu.

Gweler rhagor o wybodaeth am Ddatganiadau Ariannol.


Rhestr o gwmnïau y buddsoddodd ein cwmni rheoli cronfeydd (KW Wealth) ynddynt ar ein rhan ar gyfer:

2020/21

Rhestr o gwmnïau y buddsoddodd ein cwmni rheoli cronfeydd (KW Wealth) ynddynt ar ein rhan ar gyfer 2020-2021:

 • Bank of Montreal
 • Barclays Bank
 • BNP Paribas
 • Coventry Building Society
 • Credit Suisse
 • First Abu Dhabi Bank
 • Goldman Sachs Group Inc
 • Lloyds
 • Wells Fargo & Company

2021/22

Rhestr o gwmnïau y buddsoddodd ein cwmni rheoli cronfeydd (KW Wealth) ynddynt ar ein rhan ar gyfer 2021-2022:

 • Bank of Montreal
 • Barclays Bank
 • BNP Paribas
 • Commonwealth Bank of Australia
 • Coventry Building Society
 • Credit Suisse
 • First Abu Dhabi Bank
 • Goldman Sachs Group Inc
 • Lloyds Bank CM
 • Societe Generale
 • UBS
 • Wells Fargo & Company
 • Wells Fargo
 • Wells Fargo Bank

2022/23

Rhestr o gwmnïau y buddsoddodd ein cwmni rheoli cronfeydd (KW Wealth) ynddynt ar ein rhan ar gyfer 2022-2023:

 • Barclays Bank
 • Commonwealth Bank of Australia
 • Coventry Building Society
 • Credit Agricole SA
 • First Abu Dhabi Bank
 • HSBC Bank
 • Lloyds Bank Plc
 • NatWest Bank
 • National Australia Bank
 • Santander
 • Skipton Building Society
 • Societe Generale
 • Standard Chartered
 • Toronto Dominion
 • UBS
 • Wells Fargo Bank