Byrddau Academaidd a Rheoli

Mae'r Bwrdd Academaidd yn un o Bwyllgorau Bwrdd y Llywodraethwyr ac mae'n uwch awdurdod academaidd y Brifysgol. Mae'r Bwrdd Academaidd yn gyfrifol am ystyried ansawdd a safonau academaidd, datblygu dimensiynau academaidd trefniadau cynllunio strategol y Brifysgol, a'r adnoddau sydd eu hangen i gefnogi ymchwil, arloesedd, ysgolheictod, dysgu, addysgu a phrofiad ehangach myfyrwyr, yn ogystal â chynghori Bwrdd y Llywodraethwyr a'r Is-Ganghellor ar faterion cysylltiedig. 

Y Bwrdd Rheoli yw prif grŵp rheoli a gwneud penderfyniadau gweithredol y Brifysgol sy'n darparu arweinyddiaeth weithredol a gweladwy. Mae'n cefnogi, cynghori a chynorthwyo'r Is-Ganghellor i gyflawni eu dyletswyddau, o fewn fframwaith dirprwyo'r Brifysgol.


Dogfennau Cysylltiedig