Merched Gyda'n Gilydd

Nod Merched Gyda'n Gilydd yw cynnig detholiad priodol o weithgareddau lleol i fenywod a merched Caerdydd lle gall cyfranogwyr fod yn sicr o groeso cyfeillgar a chymryd rhan mewn gweithgareddau gyda menywod eraill o'r un anian.

Mae pedwar prif nod i'r ymgyrch:

CHWARAE - helpu menywod i gael hwyl a meithrin grwpiau cyfeillgarwch wrth gymryd rhan mewn chwaraeon.
CYSTADLEUAETH - Darparu dewis eang o gystadlaethau a gwyliau sy'n canolbwyntio ar fenywod a fydd yn annog merched i gymryd rhan mewn cyfleoedd mwy cystadleuol.
HYFFORDDIANT - Bydd Merched Gyda'n Gilydd yn cefnogi menywod sy'n dymuno datblygu eu sgiliau hyfforddi trwy ddarparu cyrsiau hyfforddi mewnol a chyfleoedd datblygu.
GWIRFODDOLI - Trwy Ferched Gyda'n Gilydd byddwn yn ymrwymo i wneud ein cyfleoedd gwirfoddol mor hygyrch â phosibl i fenywod.

Yn y pen draw, rydyn ni am i fenywod a merched Caerdydd ddod at ei gilydd i gefnogi ei gilydd trwy gynyddu eu gweithgareddau corfforol wrth wneud ffrindiau a chael amser gwych.Newyddion Merched Gyda'n Gilydd
Darllenwch gylchlythyr diweddaraf  Merched gyda’n Gilydd yma
BLAS O BETH SYDD AR GAEL -  AM DD
Peidiwch â cholli'r cyfle i archebu lle ar gyfer y sesiynau blas nesaf AM DDIM Merched Gyda'n Gilydd. Pêl-fasged Merched U11 a Criced Mam a Merch
Aelodaeth oedolion
Oes gennych chi gerdyn aelodaeth AM DDIM i Ferched Gyda'n Gilydd?

 

Llongyfarchiadau
Chwaraeon Dwyrain Caerdydd, Grŵp Pêl-rwyd Cerdded Gêm swyddogol gyntaf!
Fe wnaethant guro Cerddwyr Casnewydd 5-3 a mwynhau'r profiad yn fawr. Da iawn, ferched!
Walking netball Sport Wales steps.JPG