Swimming

Nofio

 
​​​​


Croeso i dudalen nofio Chwaraeon Caerdydd, yma fe welwch bopeth sy'n gysylltiedig â nofio gan gynnwys manylion am NOFIO AM DDIM yng Nghaerdydd.

Peidiwch ag anghofio edrych ar ein tudalen Gwyliau Ysgol i gael manylion am ble a phryd y gall eich plant nofio am ddim yn ystod gwyliau'r ysgol. 

Yma yng Nghaerdydd rydym yn credu’n angerddol mewn datblygu cyfleoedd dŵr ledled y ddinas, gan weithio gyda phartneriaid allweddol er mwyn darparu cyfleoedd i bawb. 

 

 

I gael mwy o wybodaeth am weithgareddau dŵr yng Nghaerdydd, cysylltwch â'ch Cydlynydd Datblygu Chwaraeon Dŵr 


Nofio Am Ddim yng Nghaerdydd 

Edrychwch ar y fideo i weld beth rydyn ni'n ei wneud i wella cyrhaeddiad nofio yng Nghaerdydd.

Nofio mewn Ysgolion 

Nid yw 50% o blant Caerdydd yn gallu nofio pan fyddan nhw’n gadael yr ysgol gynradd!  mwy yma ...

Nofio Ychwanegol

Cliciwch yma to find out what we're doing to improve swimming attainment in Cardiff.

Prosiectau Diweddar