​Gemau Caerdydd

​​

Croeso i wefan Gemau Caerdydd. Ar y tudalennau hyn cewch wybodaeth am y rhaglen gystadlu ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd.   

Beth bynnag fo'ch oedran, beth bynnag fo'ch gallu, mae gennym rywbeth i chi! 

Mae Gemau Caerdydd 2019-2020 bellach yn ei seithfed flwyddyn, ac yn cynnig hyd yn oed fwy o gyfleoedd i ddisgyblion o flwyddyn 1 i flwyddyn 11.   

Y gamp newydd ar gyfer eleni fydd bowlio a polo dŵr! 

Mae Chwaraeon Caerdydd yn falch o gadarnhau parhad ein partneriaeth cyfleusterau â Phrifysgol Caerdydd yn eu Pentref Chwaraeon yn Nhal-y-Bont a Meysydd Chwarae Llanrhymni. Lle bo modd, cynhelir cystadlaethau yn  nghanolfannau Prifysgol Caerdydd.


 

Oriel Luniau

Cliciwch yma​ i gael lluniau Gemau Caerdydd 

Tabl Cynghrair

Mae’r wybodaeth ddiweddaraf am dablau cynghrair yr ysgolion yma

Cofrestru Ar-lein

Cofrestrwch eich ysgol ar gyfer Gemau Caerdydd trwy glicio  yma​