Plant a Phobl Ifanc 

"Rhoi mynediad at gyfleoedd chwaraeon o safon i bob person ifanc yng Nghaerdydd "  

Yng Nghaerdydd rydym yn awyddus i gynyddu nifer y cyfleoedd sydd gan blant a phobl ifanc i gymryd rhan mewn chwaraeon. Ar hyn o bryd mae gan Chwaraeon Caerdydd 6 chydlynydd a 6 ysgogydd wedi'u lleoli mewn ysgolion a chymunedau lle mae plant a phobl ifanc yn parhau i fod yn ganolbwynt. Rydym yn datblygu clybiau, yn darparu cystadlaethau priodol ac yn datblygu gweithlu o hyfforddwyr a gwirfoddolwyr er mwyn cynyddu'r cyfleoedd sydd ar gael i blant a phobl ifanc. Rydym yn rhannu nod Chwaraeon Cymru o gael 'Pob plentyn wedi gwirioni ar chwaraeon am oes'.