Amdanom Ni

​​      

Chwaraeon Caerdydd yw tîm datblygu chwaraeon y Ddinas sydd wedi'i leoli ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae’r tîm yn gweithio ar draws chwe ardal Rheoli Cymdogaeth Caerdydd. Mae ganddo 18 Swyddog Datblygu Chwaraeon profiadol sy’n gweithio i gynyddu "Cyfleoedd i Bawb trwy Chwaraeon" ac yn canolbwyntio ar y canlynol:

  • Plant a phobl Ifanc
  • Cystadlaethau a Digwyddiadau
  • Clybiau
  • Hyfforddi a Gweithlu

 

Mae gan Chwaraeon Caerdydd grwpiau targed penodol hefyd sy'n ystyriaethau allweddol wrth drefnu gweithgareddau. Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Menywod a Merched
  • Chwaraeon Anabledd a Chynhwysol
  • Y boblogaeth BME
  • Meysydd Amddifadedd

 

Yn Chwaraeon Caerdydd rydym yn awyddus i wella iechyd a lles pobl Caerdydd trwy ddarparu nifer o gyfleoedd hygyrch a phriodol trwy chwaraeon.

​Cliciwch yma i ddarllen ein Hadolygiad Blynyddol - 2015/2016​


Cliciwch yma i weld ein rhaglen Chwaraeon Ysgol (Saesneg)

Cliciwch yma i weld ein rhaglen Chwaraeon Ysgol (Cymraeg).