Ynglŷn â Ni>Chwaraeon Met Caerdydd>Meddygaeth chwaraeon

Chwaraeon a Lles i Bawb

Bydd Clinig Ffisiotherapi a Thylino Chwaraeon Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn cau nes bydd rhybudd pellach.

Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth y DU a chyfres o fesurau pellach yn ymwneud ag atal lledaeniad y Coronavirus (Covid-19), bydd Clinig Ffisiotherapi a Thylino Chwaraeon Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn cau nes bydd rhybudd pellach. Hoffwn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a achosir a gobeithiwn y byddwch chi a'ch teuluoedd yn aros yn iach ystod yr cyfnod cythryblus hwn.


 

Ein Staff

​Mae ein Ffisiotherapyddion a'n Hymarferwyr Tylino Chwaraeon​ yn weithwyr proffesiynol  medrus a phrofiadol iawn ym maes chwaraeon 

Ffisiotherapi

​Gwasanaeth asesu ac adfer ar gyfer anafiadau cymalau a chyhyrau.  Cliciwch yma ddarganfod mwy

Tylino Chwaraeon

Cyhyrau blinedig a phoenus? Gwddf, ysgwyddau neu gefn tyn? Gall Tylino Chwaraeon helpu -  cliciwch yma  i gael rhagor o wybodaeth